Охорона праці на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

 

 

Охорона праці на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 2021

На виконання Указу Президента України від 18.08.2006 р. №685 «Про День охорони праці», наказів Держлісагентства України від 19.04.2021 року №251 та Львівського ОУЛМГ від 30.03.2021 року №35 з нагоди Всесвітнього дня охорони праці на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства у квітні 2021 року проведено Місячник охорони праці під девізом «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу — інвестуймо зараз у стійкі системи безпеки та здоров’я на роботі».

Для цієї роботи було створено оргкомітети, розроблено відповідні заходи, організовано проведення семінар-нарад, зустрічей, круглих столів, обстежень, цільових перевірок і оглядів-конкурсів з охорони праці та культури виробництва, вшановано пам'ять загиблих та травмованих на виробництві і висвітлено ці питання у пресі.

По результатах оглядів-конкурсів з охорони праці та культури виробництва премійовано кращі колективи структурних підрозділів – переможців конкурсу та окремих працівників за кращі показники роботи з безпеки праці на суму 237320 грн. і надано допомогу сім’ям загиблих та травмованих на виробництві працівників на суму 86900 грн.


ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
за 2020 рік

 

За 2020 рік на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства сталися три нещасні випадки виробничого характеру, в т.ч. два з летальним наслідком.

Встановлено, що причинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та особиста необережність потерпілих.

Не дивлячись на обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, служби охорони праці підприємств управління у 2020 році провели 713 перевірок, виявили 2983 порушень нормативних актів з охорони праці, призупинили 20 одиниць обладнання, 4 пристосування та 29 технологічних процесів. За невиконання та порушення вимог охорони праці притягнуто до дисциплінарної відповідальності 19 працівників підприємств, в т.ч. 16 посадових осіб.

За 2020 рік підприємствами управління витрачено на заходи з охорони праці 5992,51 тис. грн., що становить 1,5% від фонду оплати праці 2019 року та 2178 грн. на одного працівника.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», на підприємствах Львівського ОУЛМГ функціонує Система управління охороною праці та ризиками, в рамках якої розроблено Карти ідентифікації небезпек, оцінювання й усунення неприйнятних ризиків на 32 робочих місцях.

Підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

У 2020 році комісією Держпраці, очолюваною заступником Голови Державної служби України з питань праці Шумелюком І.І., було проведено комплексну перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ДП «Славське лісове господарство». Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки, усунуто у вказані терміни.

Підприємствами управління проведено відповідну роботу щодо дотримання на виробничих операціях вимог сертифікації лісів, черговий аудит якої у 2020 році не виявив невідповідностей з охорони праці.

Фахівці Львівського ОУЛМГ беруть активну участь у розробці нових проектів документів працеохоронного законодавства України згідно міжнародних ризикоорієнтованих стандартів з безпеки і гігієни праці.

 


 

ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

станом на 16 листопада 2020 року

Обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, а також песимістичні прогнози експертів щодо розвитку економіки у найближчій перспективі, не мають стати критичною перепоною для поступального розвитку працеохоронної сфери.

Згідно схваленої Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні, яка передбачає формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці, на державних лісогосподарських підприємствах здійснюється внутрішній аудит з охорони та безпеки праці. Одним з напрямків цієї роботи є проведення, вже впродовж багатьох років, відомчого галузевого оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

Минулого тижня головним спеціалістом Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства України Мусійовським А.Й. було проведено перевірку стану охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ в присутності посадових осіб Львівського ОУЛМГ. Внутрішній аудит з безпеки праці здійснювався на підприємствах ДП “Дрогобицький лісгосп”, ДП “Сколівський лісгосп” та ДП “Жовківський лісгосп”.

Фахівець з охорони праці Держлісагентства мав можливість ознайомитися з специфікою роботи і умовами праці різних форм господарювання Львівщини: від проведення лісозаготівельних робіт штатними працівниками підприємства (ДП “Жовківський лісгосп”), до надання послуг у лісовому господарстві з боку приватних суб’єктів господарювання (“Дрогобицький лісгосп”), так і змішаної форми економічної діяльності (ДП “Сколівський лісгосп”).

Ознайомившись з роботою лісогосподарських підприємств Львівщини, А.Й. Мусійовський відмітив постійну планомірну роботу, яка проводиться лісівниками області щодо профілактики та зниження рівня виробничого травматизму. Зокрема, підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

За практичної підтримки та допомоги Дежлісагентства України і Львівського ОУЛМГ щодо управління виробничими ризиками спеціалісти служб охорони праці державних лісогосподарських підприємств провели ризик-аудит кожної виробничої ділянки, склали карти ідентифікації, оцінки й усунення всіх неприйнятних ризиків на робочих місцях.

Лісогосподарська галузь чи не першою разом із всеукраїнським науково-виробничим журналом «Охорона праці» розпочала проводити для приватних суб’єктів господарювання семінари і навчальні тренінги з виробничої безпеки, акцентуючи на формуванні ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників.

Разом з констатацією факту значної роботи з питань охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ (за 9 місяців 2020 року на заходи з охорони праці було витрачено 3906,5 тис. грн., що становить 1,3 % від фонду оплати праці за аналогічний період 2019 року (при нормі 0,5 %) або 1363 грн. на 1 працівника), в діяльності відповідних служб підприємства виявлено окремі порушення та недоліки в організації роботи з питань охорони праці.

Зокрема, це стосується в першу чергу проблематики роботи з приватними суб’єктами господарювання. Питання врегулювання взаємовідносин між лісогосподарськими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання є актуальними і на часі через те, що близько 50% лісосічних робіт у лісовому господарстві проводять суб’єкти підприємницької діяльності і сьогодні відсутня законодавча база з охорони праці щодо їх роботи та взаємодії між різними суб’єктами господарювання.

Ризикоорієнтовані підходи на підприємствах не впроваджені в повній мірі, практика проведення навчання з охорони праці та інструктажів у підрозділах неефективна, так як керівники підрозділів поки що не володіють необхідними знаннями та навиками у цій сфері.

В договорах на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом не обумовлено в повному обсязі принципів та критеріїв стандарту сертифікації лісів FSC, яких приватні суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись при здійсненні робіт.

Не налагоджено ще якісного механізму взаємодії роботи підприємств з приватними суб’єктами господарювання при переході до виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом приватними підприємцями.

Водночас ні для кого не є секретом, що лісова галузь – одна з найбільш небезпечних і небезпека може підстерігати лісівників на будь-якому етапі виробничо-технологічного ланцюга. Тому, філософія збереження життя та здоров’я працівників повинна бути пріоритетом у діяльності кожного підприємства. Адже, «хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може служити виправданням неуваги до безпеки і здоров'я працівників».

Але головне, наголосив Андрій Мусійовський під час проведення відомчого контролю та аудиту з охорони праці — не покарати, а озброїти працівників лісогосподарських підприємств знаннями, навчити критично оцінювати ризики і уникати їх. На підтвердження його слів, на підприємствах були проведені практичні навчання з працівниками щодо дотримання ними вимог безпеки праці на виробничих операціях, дано відповіді на запитання, що стосується виробничої діяльності та охорони праці. Закцентовано увагу на тому чиннику, що ліс не пробачає помилок, а надто зухвальства і безпечності.

 


ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
за
I-ше півріччя 2020 року

 

За I-ше півріччя 2020 року на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства стався один нещасний випадок з летальним наслідком виробничого характеру (ДП «Сколівське лісове господарство»). Встановлено, що причинами нещасного випадку є невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Не дивлячись на обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, службами охорони праці підприємств управління з початку 2020 року проведено 315 перевірок, виявлено 1223 порушень нормативних актів з охорони праці, призупинено 13 одиниць обладнання та 1 технологічний процес. За невиконання та порушення вимог охорони праці притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 посадових осіб підприємств.

За I-ше півріччя 2020 року підприємствами управління витрачено на заходи з охорони праці 2419,4 тис. грн., що становить 1,2% від фонду оплати праці за аналогічний період 2019 року та 836 грн. на одного працівника.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», на підприємствах Львівського ОУЛМГ функціонує Система управління охороною праці та ризиками, в рамках якої розроблено Карти ідентифікації небезпек, оцінювання й усунення неприйнятних ризиків на 32 робочих місцях.

У лютому-березні 2020 року комісією Держпраці, очолюваною заступником Голови Державної служби України з питань праці Шумелюком І.І., було проведено комплексну перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ДП «Славське лісове господарство». Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки, усунено у вказані терміни.

З початку 2020 року Держлісагентством України проводиться конкурс на кращого фахівця з охорони праці. Провідний інженер з охорони праці ДП «Бродівське лісове господарство» Петрушка А.В. успішно пройшов всі його етапи і буде представляти Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства у фінальній частині конкурсу.

Фахівці Львівського ОУЛМГ беруть активну участь у розробці нових проектів документів працеохоронного законодавства України згідно міжнародних ризикоорієнтованих стандартів з безпеки і гігієни праці.

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення
Ключові слова
Зелена країна

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Платформа Дія

Відео

Охорона праці