Охорона праці на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

 

 

Охорона праці на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства

 

 

ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
за 2020 рік

 

За 2020 рік на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства сталися три нещасні випадки виробничого характеру, в т.ч. два з летальним наслідком.

Встановлено, що причинами нещасних випадків є порушення трудової і виробничої дисципліни, невиконання вимог інструкцій з охорони праці та особиста необережність потерпілих.

Не дивлячись на обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, служби охорони праці підприємств управління у 2020 році провели 713 перевірок, виявили 2983 порушень нормативних актів з охорони праці, призупинили 20 одиниць обладнання, 4 пристосування та 29 технологічних процесів. За невиконання та порушення вимог охорони праці притягнуто до дисциплінарної відповідальності 19 працівників підприємств, в т.ч. 16 посадових осіб.

За 2020 рік підприємствами управління витрачено на заходи з охорони праці 5992,51 тис. грн., що становить 1,5% від фонду оплати праці 2019 року та 2178 грн. на одного працівника.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», на підприємствах Львівського ОУЛМГ функціонує Система управління охороною праці та ризиками, в рамках якої розроблено Карти ідентифікації небезпек, оцінювання й усунення неприйнятних ризиків на 32 робочих місцях.

Підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

У 2020 році комісією Держпраці, очолюваною заступником Голови Державної служби України з питань праці Шумелюком І.І., було проведено комплексну перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ДП «Славське лісове господарство». Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки, усунуто у вказані терміни.

Підприємствами управління проведено відповідну роботу щодо дотримання на виробничих операціях вимог сертифікації лісів, черговий аудит якої у 2020 році не виявив невідповідностей з охорони праці.

Фахівці Львівського ОУЛМГ беруть активну участь у розробці нових проектів документів працеохоронного законодавства України згідно міжнародних ризикоорієнтованих стандартів з безпеки і гігієни праці.

 


 

ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

станом на 16 листопада 2020 року

Обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, а також песимістичні прогнози експертів щодо розвитку економіки у найближчій перспективі, не мають стати критичною перепоною для поступального розвитку працеохоронної сфери.

Згідно схваленої Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні, яка передбачає формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці, на державних лісогосподарських підприємствах здійснюється внутрішній аудит з охорони та безпеки праці. Одним з напрямків цієї роботи є проведення, вже впродовж багатьох років, відомчого галузевого оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

Минулого тижня головним спеціалістом Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства України Мусійовським А.Й. було проведено перевірку стану охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ в присутності посадових осіб Львівського ОУЛМГ. Внутрішній аудит з безпеки праці здійснювався на підприємствах ДП “Дрогобицький лісгосп”, ДП “Сколівський лісгосп” та ДП “Жовківський лісгосп”.

Фахівець з охорони праці Держлісагентства мав можливість ознайомитися з специфікою роботи і умовами праці різних форм господарювання Львівщини: від проведення лісозаготівельних робіт штатними працівниками підприємства (ДП “Жовківський лісгосп”), до надання послуг у лісовому господарстві з боку приватних суб’єктів господарювання (“Дрогобицький лісгосп”), так і змішаної форми економічної діяльності (ДП “Сколівський лісгосп”).

Ознайомившись з роботою лісогосподарських підприємств Львівщини, А.Й. Мусійовський відмітив постійну планомірну роботу, яка проводиться лісівниками області щодо профілактики та зниження рівня виробничого травматизму. Зокрема, підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

За практичної підтримки та допомоги Дежлісагентства України і Львівського ОУЛМГ щодо управління виробничими ризиками спеціалісти служб охорони праці державних лісогосподарських підприємств провели ризик-аудит кожної виробничої ділянки, склали карти ідентифікації, оцінки й усунення всіх неприйнятних ризиків на робочих місцях.

Лісогосподарська галузь чи не першою разом із всеукраїнським науково-виробничим журналом «Охорона праці» розпочала проводити для приватних суб’єктів господарювання семінари і навчальні тренінги з виробничої безпеки, акцентуючи на формуванні ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників.

Разом з констатацією факту значної роботи з питань охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ (за 9 місяців 2020 року на заходи з охорони праці було витрачено 3906,5 тис. грн., що становить 1,3 % від фонду оплати праці за аналогічний період 2019 року (при нормі 0,5 %) або 1363 грн. на 1 працівника), в діяльності відповідних служб підприємства виявлено окремі порушення та недоліки в організації роботи з питань охорони праці.

Зокрема, це стосується в першу чергу проблематики роботи з приватними суб’єктами господарювання. Питання врегулювання взаємовідносин між лісогосподарськими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання є актуальними і на часі через те, що близько 50% лісосічних робіт у лісовому господарстві проводять суб’єкти підприємницької діяльності і сьогодні відсутня законодавча база з охорони праці щодо їх роботи та взаємодії між різними суб’єктами господарювання.

Ризикоорієнтовані підходи на підприємствах не впроваджені в повній мірі, практика проведення навчання з охорони праці та інструктажів у підрозділах неефективна, так як керівники підрозділів поки що не володіють необхідними знаннями та навиками у цій сфері.

В договорах на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом не обумовлено в повному обсязі принципів та критеріїв стандарту сертифікації лісів FSC, яких приватні суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись при здійсненні робіт.

Не налагоджено ще якісного механізму взаємодії роботи підприємств з приватними суб’єктами господарювання при переході до виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом приватними підприємцями.

Водночас ні для кого не є секретом, що лісова галузь – одна з найбільш небезпечних і небезпека може підстерігати лісівників на будь-якому етапі виробничо-технологічного ланцюга. Тому, філософія збереження життя та здоров’я працівників повинна бути пріоритетом у діяльності кожного підприємства. Адже, «хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може служити виправданням неуваги до безпеки і здоров'я працівників».

Але головне, наголосив Андрій Мусійовський під час проведення відомчого контролю та аудиту з охорони праці — не покарати, а озброїти працівників лісогосподарських підприємств знаннями, навчити критично оцінювати ризики і уникати їх. На підтвердження його слів, на підприємствах були проведені практичні навчання з працівниками щодо дотримання ними вимог безпеки праці на виробничих операціях, дано відповіді на запитання, що стосується виробничої діяльності та охорони праці. Закцентовано увагу на тому чиннику, що ліс не пробачає помилок, а надто зухвальства і безпечності.

 


ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
за
I-ше півріччя 2020 року

 

За I-ше півріччя 2020 року на підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства стався один нещасний випадок з летальним наслідком виробничого характеру (ДП «Сколівське лісове господарство»). Встановлено, що причинами нещасного випадку є невиконання вимог інструкцій з охорони праці.

Не дивлячись на обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, службами охорони праці підприємств управління з початку 2020 року проведено 315 перевірок, виявлено 1223 порушень нормативних актів з охорони праці, призупинено 13 одиниць обладнання та 1 технологічний процес. За невиконання та порушення вимог охорони праці притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 посадових осіб підприємств.

За I-ше півріччя 2020 року підприємствами управління витрачено на заходи з охорони праці 2419,4 тис. грн., що становить 1,2% від фонду оплати праці за аналогічний період 2019 року та 836 грн. на одного працівника.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці», на підприємствах Львівського ОУЛМГ функціонує Система управління охороною праці та ризиками, в рамках якої розроблено Карти ідентифікації небезпек, оцінювання й усунення неприйнятних ризиків на 32 робочих місцях.

У лютому-березні 2020 року комісією Держпраці, очолюваною заступником Голови Державної служби України з питань праці Шумелюком І.І., було проведено комплексну перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки у ДП «Славське лісове господарство». Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки, усунено у вказані терміни.

З початку 2020 року Держлісагентством України проводиться конкурс на кращого фахівця з охорони праці. Провідний інженер з охорони праці ДП «Бродівське лісове господарство» Петрушка А.В. успішно пройшов всі його етапи і буде представляти Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства у фінальній частині конкурсу.

Фахівці Львівського ОУЛМГ беруть активну участь у розробці нових проектів документів працеохоронного законодавства України згідно міжнародних ризикоорієнтованих стандартів з безпеки і гігієни праці.

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення
Ключові слова
Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Відео

Охорона праці
SELECT sql_no_cache * FROM lis_languages     
executed on: 0.00033307075500488 sec.

SELECT sql_no_cache `path` FROM lis_routes WHERE 1 AND path="activities_labour_protection" OR path LIKE("activities_labour_protection/:%")
executed on: 0.0003199577331543 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_routes as r LEFT JOIN lis_routes_to_modules as r2m ON r2m.route_id=r.id LEFT JOIN lis_modules as m ON m.id=r2m.module_id OR (m.broadcast=1 AND m.type="user") WHERE 1 AND `m`.`status` ="1" AND r.path = "activities_labour_protection" OR r.path LIKE("activities_labour_protection:%") GROUP BY `m`.`id` ORDER BY LENGTH(path) DESC,`m`.`ordering` ASC
executed on: 0.015067100524902 sec.

SELECT sql_no_cache `layout` FROM lis_routes WHERE 1 AND `path` ="activities_labour_protection"
executed on: 0.00034093856811523 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_menu_types WHERE 1 AND `id` ="6"
executed on: 0.00033116340637207 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(depth) FROM lis_menu WHERE 1 AND `type` ="top_line"
executed on: 0.00032901763916016 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_languages WHERE 1 AND `status` ="1" ORDER BY `id` ASC
executed on: 0.00026893615722656 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND `art`.`id` ="297"
executed on: 0.00040411949157715 sec.

SELECT sql_no_cache `c0`.`id` as cat0Id,`c0`.`name` as cat0Name,`c0`.`page` as cat0Page,`c0`.`status` as cat0Status,`c0`.`parent_id` as cat0Parent,`c0`.`has_articles` as cat0Has_articles,`c1`.`id` as cat1Id,`c1`.`name` as cat1Name,`c1`.`page` as cat1Page,`c1`.`status` as cat1Status,`c1`.`parent_id` as cat1Parent,`c1`.`has_articles` as cat1Has_articles,`c2`.`id` as cat2Id,`c2`.`name` as cat2Name,`c2`.`page` as cat2Page,`c2`.`status` as cat2Status,`c2`.`parent_id` as cat2Parent,`c2`.`has_articles` as cat2Has_articles,`c3`.`id` as cat3Id,`c3`.`name` as cat3Name,`c3`.`page` as cat3Page,`c3`.`status` as cat3Status,`c3`.`parent_id` as cat3Parent,`c3`.`has_articles` as cat3Has_articles,`c4`.`id` as cat4Id,`c4`.`name` as cat4Name,`c4`.`page` as cat4Page,`c4`.`status` as cat4Status,`c4`.`parent_id` as cat4Parent,`c4`.`has_articles` as cat4Has_articles,`c5`.`id` as cat5Id,`c5`.`name` as cat5Name,`c5`.`page` as cat5Page,`c5`.`status` as cat5Status,`c5`.`parent_id` as cat5Parent,`c5`.`has_articles` as cat5Has_articles,`c6`.`id` as cat6Id,`c6`.`name` as cat6Name,`c6`.`page` as cat6Page,`c6`.`status` as cat6Status,`c6`.`parent_id` as cat6Parent,`c6`.`has_articles` as cat6Has_articles,`c7`.`id` as cat7Id,`c7`.`name` as cat7Name,`c7`.`page` as cat7Page,`c7`.`status` as cat7Status,`c7`.`parent_id` as cat7Parent,`c7`.`has_articles` as cat7Has_articles FROM lis_content_category as c0 LEFT JOIN lis_content_category as c1 ON c1.parent_id=c0.id LEFT JOIN lis_content_category as c2 ON c2.parent_id=c1.id LEFT JOIN lis_content_category as c3 ON c3.parent_id=c2.id LEFT JOIN lis_content_category as c4 ON c4.parent_id=c3.id LEFT JOIN lis_content_category as c5 ON c5.parent_id=c4.id LEFT JOIN lis_content_category as c6 ON c6.parent_id=c5.id LEFT JOIN lis_content_category as c7 ON c7.parent_id=c6.id WHERE 1 AND `c0`.`parent_id` ="0" ORDER BY `c0`.`id` ASC,`c1`.`id` ASC,`c2`.`id` ASC,`c3`.`id` ASC,`c4`.`id` ASC,`c5`.`id` ASC,`c6`.`id` ASC,`c7`.`id` ASC
executed on: 0.029506921768188 sec.

SELECT m.params as params, r.path as link FROM `lis_menu` as m join `lis_routes` as r ON m.route_id = r.id WHERE m.params LIKE '%type=article%'
executed on: 0.00041508674621582 sec.

SELECT m.params as params, r.path as link FROM `lis_menu` as m join `lis_routes` as r ON m.route_id = r.id WHERE m.params LIKE '%type=category%'
executed on: 0.00027608871459961 sec.

SELECT sql_no_cache MIN(c.date) FROM lis_content as c LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = c.category_id WHERE 1 AND `c`.`search` ="1" AND c.date>0
executed on: 0.050009965896606 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(c.date) FROM lis_content as c LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = c.category_id WHERE 1 AND `c`.`search` ="1"
executed on: 0.057432889938354 sec.

SELECT DISTINCT d.id,d.name FROM `lis_content_to_departments` as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d on d.id=c_to_d.department_id WHERE d.status=1 ORDER BY d.ordering DESC,d.id DESC
executed on: 0.00019383430480957 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_menu_types WHERE 1 AND `id` ="1"
executed on: 0.00032210350036621 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(depth) FROM lis_menu WHERE 1 AND `type` ="top_menu"
executed on: 0.00037097930908203 sec.

SELECT sql_no_cache `m`.`type` FROM lis_routes as r LEFT JOIN lis_menu as m ON r.id=m.route_id WHERE 1 AND `r`.`path` ="activities_labour_protection"
executed on: 0.00048995018005371 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND `art`.`id` ="440"
executed on: 0.00053286552429199 sec.

SELECT sql_no_cache `d`.`id` as id,`d`.`name` as name FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` ="440" GROUP BY `d`.`id`
executed on: 0.00035595893859863 sec.

SELECT sql_no_cache `id` ,`text` ,`image` ,`ordering` FROM lis_gallery WHERE 1 AND id IN (3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285) ORDER BY `ordering` ASC
executed on: 0.00059199333190918 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND `art`.`id` ="29892" AND art.date>='2021-04-22'
executed on: 0.00030612945556641 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name,`cat`.`id` as category_id FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = art.category_id WHERE 1 AND `art`.`category_id` IN (128,128) AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' GROUP BY `art`.`id` ORDER BY `art`.`date` ASC,`art`.`ordering` ASC,`art`.`date` DESC,`art`.`id` DESC
executed on: 0.055263996124268 sec.

PREPARE dp_query FROM "SELECT DISTINCT `d`.`id` ,`d`.`name` FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` =? AND d.status=1"
executed on: 0.00021910667419434 sec.

SET @id=1098
executed on: 0.00021505355834961 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00012397766113281 sec.

SET @id=1335
executed on: 0.00010895729064941 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00019311904907227 sec.

SET @id=4182
executed on: 0.00017189979553223 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00017690658569336 sec.

SET @id=4184
executed on: 0.00018811225891113 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00013589859008789 sec.

SET @id=4235
executed on: 0.0001368522644043 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00010180473327637 sec.

SET @id=4604
executed on: 0.00010418891906738 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 9.4890594482422E-5 sec.

DEALLOCATE PREPARE dp_query
executed on: 0.00012302398681641 sec.

SELECT sql_no_cache `k`.`id` ,`k`.`name` ,COUNT(k_to_c.id) as count FROM lis_keywords as k LEFT JOIN lis_keywords_to_content as k_to_c ON k_to_c.keywords_id=k.id WHERE 1 AND `k`.`language_abbr` ="ua" AND k.id not in(312,180,20,219,208,588,363,559) GROUP BY `k`.`id` ORDER BY `count` DESC LIMIT 0, 20
executed on: 0.047192096710205 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND `art`.`id` ="10306"
executed on: 0.00037789344787598 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND `art`.`id` ="3263"
executed on: 0.00037407875061035 sec.

SELECT sql_no_cache `d`.`id` as id,`d`.`name` as name FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` ="3263" GROUP BY `d`.`id`
executed on: 0.00041794776916504 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_banners WHERE 1 AND `position` ="left" AND `status` ="1" ORDER BY `ordering` ASC,`id` DESC
executed on: 0.00038290023803711 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_banners WHERE 1 AND `position` ="bottom" AND `status` ="1" ORDER BY `ordering` ASC,`id` DESC
executed on: 0.0004420280456543 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name,`cat`.`id` as category_id FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = art.category_id WHERE 1 AND `art`.`category_id` IN () AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:59' AND art.date>='2021-04-22' GROUP BY `art`.`id` ORDER BY `art`.`date` ASC,`art`.`ordering` ASC,`art`.`date` DESC,`art`.`id` DESC
executed on: 0.00024223327636719 sec.

PREPARE dp_query FROM "SELECT DISTINCT `d`.`id` ,`d`.`name` FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` =? AND d.status=1"
executed on: 0.00023794174194336 sec.

DEALLOCATE PREPARE dp_query
executed on: 0.00018882751464844 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00032401084899902 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00029301643371582 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00039482116699219 sec.

Application
executed on: 0.30479097366333 sec.