Порядок заготівлі продукції побічного користування

 

 


 

У К Р А Ї Н А
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
(П’яте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від “_04___” ____грудня__2007 року № _409
м. Львів

Про порядок і умови використання
лісових ресурсів місцевого значення
та користування земельними ділянками
лісового фонду

Цей Порядок та умови встановлюються на підставі ст. 15, 38, 40, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, ст. 18, 67, 72-74, 77 Лісового кодексу України, ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01 97 р. №44 „Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю”, п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.98 р. №1012, „Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, розпорядження голови Львівської ОДА від 05.09.07р. №927 „Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення”.

З метою посилення державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання лісових ресурсів, відтворення лісів, невиснажливого здійснення побічних лісових користувань, забезпечення відтворення відновлювальних природних ресурсів, повного надходження коштів від збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду до місцевих бюджетів обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Установити, що:
1.1. Заготівля суб’єктами підприємницької діяльності лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів, у тому числі на спеціально створених для цього насадженнях, включаючи закупівлю у населення для потреб виробничої та комерційної діяльності, здійснюються у порядку спеціального використання.
До побічних лісових користувань належать: заготівля дикорослих плодів, ягід, грибів, горіхів, лікарських рослин, лікарсько-технічної сировини, очерету, лісової підстилки та інше.
До другорядних лісових матеріалів належать: живиця, пні, луб та кора, деревна зелень, деревні соки та інше.
Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів – це діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею (у тому числі у населення), транспортуванням, зберіганням та реалізацією юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності дикорослих плодів, ягід, грибів, горіхів, лікарських рослин та іншого.
Земельні ділянки лісового фонду для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та для проведення науково-дослідних робіт надаються юридичним та фізичним особам в довгострокове тимчасове користування. Довгострокове тимчасове користування лісами – строкове платне використання лісових ділянок, засноване на договорі між постійним лісокористувачем (власником лісів) та зацікавленими юридичними і фізичними особами.
1.2. Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлі другорядних лісових матеріалів та користуванні лісовими ділянками юридичними і фізичними особами проводиться згідно із затвердженим Порядком (додаток 1, додаток 2).
1.3. Збір, заготівля (у тому числі закупівля у населення) лісових ресурсів проводиться лише в межах обсягів, вказаних у наданих постійними лісокористувачами дозволах на спеціальне використання лісових ресурсів.
1.4. Плата за довгострокове тимчасове користування землями лісового фонду здійснюється у відповідності до Методики розрахунку розміру щорічної плати за довгострокове тимчасове користування землями лісового фонду (додаток 3).
1.5 Затвердити Методику розрахунку розміру щорічної плати за довгострокове тимчасове користування землями лісового фонду (додаток 3) та форму Договору на довгострокове тимчасове користування лісами (додаток 4).
2. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів зараховується в розмірі 100 відсотків до місцевих бюджетів за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.
3. Органам місцевого самоврядування:
3.1. Передбачити у видатковій частині бюджету спрямування 50 відсотків коштів, що надходять за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення, протягом одного місяця з дня їх сплати, лісогосподарським підприємствам на фінансування Програми „Розвитку лісового господарства Львівщини до 2015р.” для виконання робіт з лісорозведення та відтворення лісів, проведення лісогосподарських заходів і утримання лісів в належному санітарному стані.
3.2. Визначити відповідальних осіб з контролю за заготівлею лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлі другорядних лісових матеріалів та виділенні земель у довгострокове тимчасове користування; забезпечити виконання цього рішення.
4. Контроль за дотриманням вимог встановленого Порядку покласти на лісову охорону, податкові, природоохоронні та правоохоронні органи.
5. Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу цього рішення делегувати розробнику – Львівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.
6. Рішення оприлюднити на сайті Львівської обласної ради.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення обласної ради від 27.06.2000р. № 334 “Про врегулювання питань, пов’язаних із передачею в оренду земельних ділянок лісового фонду площею до 5 га та внесення доповнень до рішення обласної ради від 08.02.2000р. №249.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, природних ресурсів та рекреації (М. Коваль).

Голова обласної ради Мирослав СЕНИК

Додаток 1
до рішення обласної ради
від “_04__” __грудня___2007 року         №_409_

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів
та організації справляння нормативного збору за їх заготівлю

1. Збір, заготівля (у тому числі закупівля у населення) з метою подальшого продажу дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, лікарсько-технічної сировини та іншого або продуктів їх переробки в порядку спеціального використання проводиться на основі лімітів, затверджених органом виконавчої влади, та дозволів (лісових квитків), виданих постійними лісокористувачами або власниками лісів області.
2. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства на основі матеріалів лісовпорядкування та інших матеріалів приймає обґрунтоване рішення щодо обсягів можливої заготівлі лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів на території області, погоджує з територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та до 1 березня щорічно подає в орган виконавчої влади проект рішення про затвердження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів на території області на поточний рік.
3. Суб’єкт підприємницької діяльності (далі - СПД) щорічно до 1 лютого подає в територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства замовлення для виділення лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів на поточний рік.
4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, відповідно до узгоджених з територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та затверджених обласним органом виконавчої влади лімітів, розподіляє їх між СПД у розрізі постійних лісокористувачів або власників лісів та видає СПД, які отримали ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів, зареєстровану заявку на отримання лісового квитка у 2-х примірниках із зазначенням виділених лімітів на кожне лісове господарство за порядковим номером.
6. СПД звертаються із заявкою на отримання лісового квитка у вказане в ній лісове господарство, де вона реєструється.
7. СПД (тимчасовий лісокористувач), який перебуває на податковому обліку в іншій державній податковій інспекції, зобов’язаний стати на облік як платник окремого виду податку в державній податковій інспекції за місцем заготівлі лісових ресурсів, відповідно до Інструкції „Про порядок обліку платників податків”, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98р. за № 80 і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16.03.98р. за № 172/26/12, та погодити у відповідних органах місцевого самоврядування розташування пункту прийому заготовленої сировини від населення. Згідно із зазначеними у заявці на отримання лісового квитка лімітами, СПД (тимчасовий лісокористувач) сплачує збір повністю за весь замовлений ліміт до бюджетів сільських і селищних рад (окремо за кожний вид сировини) за місцем адміністративного розташування лісових ділянок.
8. Після сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів, СПД подають в лісове господарство документ про його сплату до бюджету сільських (селищних) рад. Лісове господарство перевіряє повноту сплати збору і завіряє заявку на отримання лісового квитка печаткою та підписом уповноваженої особи. Один примірник заявки залишається в постійного лісокористувача, другий примірник засвідченої заявки СПД особисто подає до відповідних органів виконавчої влади при проведенні експортних операцій.
9. Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на лісових ділянках, які виділяються для цієї мети, без вилучення земельних ділянок у постійних лісокористувачів або власників лісів. Тимчасовий користувач (СПД) не має права передавати лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам. На виділених лісових ділянках можуть використовуватись лише ті лісові ресурси і лише у кількості, у терміни і для цілей, що передбачені спеціальним дозволом.
Спеціальний дозвіл (лісовий квиток) видається постійними лісокористувачами або власниками лісів згідно із ст.69 Лісового Кодексу України на заготівлю лісових ресурсів за видами сировини у відповідності із заявкою на отримання лісового квитка, лише після: реєстрації СПД за місцем заготівлі як платника окремого виду податку; реєстрації в сільських радах заготівельних пунктів; подання підтверджувальних документів про сплату податку з доходів фізичних осіб за попередній рік.
10. На кожному пункті заготівлі лісових ресурсів (дикорослих плодів і ягід, грибів тощо) заготівельники зобов’язані вести закупівельні відомості, в яких зазначається порядковий номер; прізвище, ім’я та по батькові здавача; його ідентифікаційний код; кількість закупленої сировини; ціна одиниці продукції; сума, нарахована за здану сировину; утримана сума податку з доходів фізичних осіб; сума до видачі здавачеві продукції та його підпис; також Журнал обліку заготівлі лісових ресурсів від здійснення побічних лісових користувань, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений печаткою і підписом уповноваженої особи податкового органу за місцем реєстрації платника окремих податків.
За відсутність податкового обліку або ведення його з порушенням встановленого порядку, а саме: неведення закупівельних відомостей або ведення з порушенням встановленої форми, суб’єкти підприємницької діяльності притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.
11. Відповідальні особи за заготівлю лісових ресурсів, призначені органами місцевого самоврядування, систематично здійснюють контроль за ходом заготівлі на кожному заготівельному пункті, про що в Журналі робиться запис. Також відповідний запис про проведену перевірку робиться працівниками контролюючих органів відповідно до їх повноважень. Відповідальні особи надають робочим групам з організації контролю за заготівлею лісових ресурсів, створених при райдержадміністраціях, інформацію про проведені перевірки.
12. Порядок обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється відповідно до „Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”, затвердженої спільним наказом Державного комітету лісового господарства України, Державної податкової адміністрації України від 15.10.99р. за №91/24/129/236/565, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 15.11.99р. за № 785/4078 (далі - Інструкція), із врахуванням положень діючого Лісового кодексу України. Платники вносять в бюджет всю нараховану суму за виділений ліміт до отримання лісового квитка.
13. У разі, якщо суб’єкт підприємницької діяльності відповідно до Указу Президента України від 28.06.99р. № 746/99 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”, не є платником збору за спеціальне використання лісових ресурсів, то сплачує вказаний збір наступний господарюючий суб’єкт - платник збору, який придбає цю сировину .
14. СПД (тимчасові лісокористувачі), відповідно до Закону України від 21.12. 2000р. № 2181-III „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, подають до органів державної податкової служби, за місцем адміністративного розташування ділянок лісового фонду, розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
15. СПД, відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, при закупівлі лісових ресурсів у громадян утримують податок з доходів фізичних осіб та перераховують його в бюджет протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати, згідно з підпунктом 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 зазначеного Закону, з обов’язковим відображенням нарахованих, утриманих та перерахованих сум доходів та сум податку з доходів фізичних осіб у податковому розрахунку форми 1-ДФ, який подається щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, до органів державної податкової служби за місцем реєстрації в податковому органі.
16. За заготівлю лісових ресурсів від побічних лісових користувань та другорядних лісових матеріалів суб’єктами господарювання без спеціального дозволу лісова охорона, податкові, природоохоронні та правоохоронні органи застосовують штрафні санкції до вказаних суб’єктів, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 05.12.96р. №1464 „Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству” та від 23.05.07р. №761 „Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів”.
17. За неподання (несвоєчасне подання) розрахунків збору за спеціальне використання лісових ресурсів, несплату або порушення термінів сплати збору, до СПД застосовуються штрафні санкції та пеня згідно з чинним законодавством.
18. Постійні лісокористувачі або власники лісів, що видають дозволи, до 1 числа кожного місяця поточного року направляють органам державної податкової служби довідку про перелік суб’єктів господарювання, яким видані лісові квитки. У разі видачі дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів після 1 числа, дані подаються в 10-денний термін після видачі лісового квитка.
20. Збір громадянами дикорослих трав’янистих рослин, квітів, грибів, ягід, горіхів та інших плодів для власного споживання у лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності належить до загального використання лісових ресурсів і провадиться безкоштовно в межах встановлених максимальних норм безоплатного збору лісових ресурсів.

Перший заступник
голови обласної ради
Лев ЗАХАРЧИШИН


 

Інформація щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань 2021

 

Львівське ОУЛМГ узагальнило заявки лісогосподарських підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань на 2021 рік.

За поданням обласного  управління  Львівською  обласною  радою  було   прийнято   рішення  про  погодження  лімітів та Львівською ОДА  видано  розпорядження «Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

На даний час пройдено процедуру  погодження розпорядження  обласної державної адміністрації  в  Міністерстві  захисту  довкілля  та природних ресурсів України.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть звертатись до лісогосподарських підприємств для отримання дозволів – лісових квитків на заготівлю дикоростучих плодів, ягід, грибів та лікарської сировини.

►Копія рішення Львівської обласної ради та розпорядження голови Львівської ОДА, Ліміти на побічне користування по державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ, ОКС ЛГП "Галсільліс", Магерівського та Старицького військових лісгоспів  додаються.

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Порядок заготівлі продукції побічного користування