Ліси Львівщини

 

Ліси Львівщини

Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають 31,8% її території, тоді як у середньому по Україні цей показник складає 15,7%, що майже удвічі менший. Ліси на Львівщині займають площу 694,6 тис. гектарів, що становить понад 8 % загальної площі лісів держави. Для порівняння: загальна територія області складає лише 3,6 % від території України.

Ліси по території області розміщені нерівномірно, основна частина вкритої лісом площі припадає на гірські райони Карпат, а також Розточчя, Гологори, Мале Полісся.Ліси Львівської області поділені на 4 основні категорії:
1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають площу 132,8 тис.га (19,1%);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси – 295,1 тис.га (42,5%);
3) захисні ліси -115,5 тис.га (16,6%), з наведених категорій лісів можливі для експлуатаційного використання займають площу 142,3 тис.га. 4) експлуатаційні ліси - 310,1 тис.га (44,6%).

 

 


Львівська область розташована в межах Центрально-Європейської широколистяно-лісових геоботанічних провінцій. Основні масиви лісів зосереджені в горах та на півночі області. На Малому Поліссі переважають соснові і сосново-дубові ліси, на Розточчі – соснові і буково-соснові, на Подільській височині - буково-дубові та грабово-дубові, на Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах – букові, ялицево-букові, ялицеві і ялинові ліси. Основними лісоутворюючими породами є сосна (23,8 % площі лісів), дуб (18,6 %), бук (18,2 %), ялина (15,6 %), ялиця (8,2 %), вільха (7,8 %). Загалом для лісів Львівщини характерна різноманітність деревних порід, що дає змогу формувати найбільш стійкі і продуктивні змішані насадження, задовольняти найрізноманітніші потреби в лісовій продукції.

 

Лісовий фонд Львівської області характеризується високими таксаційними показниками. Зокрема, насадження ІІ-го і вище бонітетів зростають на 95,8 % площі, в тому числі високобонітетні деревостани займають 20,2 %, середньобонітетні – 75,6 %, низькобонітетні (ІV-V) деревостани складають лише 4,2 % вкритих лісом земель.

Вікова структура лісів області є значно кращою, ніж в середньому по Україні і є близькою до оптимальних норм. Питома вага молодняків складає 23 % від загальної площі вкритої лісовою рослинністю, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 49,5 % (при оптимальній нормі 30 %), пристигаючих – 16,8 % (норма 25 %); стиглих і перестійних – 10,7 % (при оптимальній нормі 22 %). Тобто спостерігається переважання середньовікових насаджень і в той же час площі пристигаючих, стиглих і перестійних лісів складають дещо менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами. Необхідно відмітити, що за останні 10 років пройшли позитивні зміни у віковій структурі, площа молодняків зменшилась на 13%, а площа пристигаючих насаджень збільшилась на 4 %, стиглих і перестійних на 5 %. Середній вік насаджень Львівської області складає 60 років, при цьому він вищий в гірській частині і менший на рівнинних і передгірських територіях.

 

 

Загальний запас лісів Львівської області становить 153,6 млн. м3 або 252 м3 на 1 га вкритої лісовою рослинністю площі, що значно вище, ніж в середньому по Україні, проте менше, ніж в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Із загального запасу лісів на стиглі і перестійні деревостани припадає 20,5 млн. м3 (або 13 %) і понад 6 млн. м3 (або понад 46 %) припадає на експлуатаційні ліси. Загальний середній приріст деревини щороку складає близько 2,0 млн. м3.

 

Динаміка основних показників лісового фонду Львівського ОУЛМГ за 2005-2008 рр.

Показники

Одиниці виміру

Дані обліку

2005

2006

2008

1. Загальна площа лісового фонду

тис.га

478,3

478,3

478,0

в т.ч. вкрита лісом площа

-//-

427,2

426,3

426,1

з них: молодняки

 

86,3

83,8

87,7

середньовікові

 

211,4

206,6

205,8

пристигаючі

 

77,9

79,9

78,0

стиглі і перестійні

 

51,6

55,9

54,6

2. Ліси категорій природоохоронного значення

-//-

207,3

207,2

187,0

3. Загальний запас насаджень

млн.куб

112,2

113,6

110,1

в т.ч.  шпилькових

 

55,6

56,2

53,1

твердолистяних

 

50,5

51,2

50,9

м’яколистяних

 

6,1

6,1

6,1

 Запас стиглих і перестійних

-//-

16,3

17,7

16,6

5. Середній запас на 1га вкритих лісовою рослинністю земель

м3/га

263

266

258

6. Середній приріст на 1 га

м3/га

4,24

4,23

4,17

7. Середній вік насаджень

років

62

63

62

Проте господарська діяльність людини не у всі часи була спрямована на збереження та примноження лісових ресурсів. Лісистість в рівнинних та передгірських районах скоротилась до 20 %, а в гірських – до 53 % від їх загальної площі. Внаслідок цього виникли великі площі вторинних чагарникових заростей антропогенного походження та деградованих угідь. Нерегульована експлуатація деревостанів в кінці ХVIII і XIX століттях та повоєнні роки ХХ століття призвела до значного зниження верхньої межі лісу, зміни породного складу і вікової структури лісів, переважання похідних біологічно нестійких деревостанів, особливо це стосується похідних ялинових лісів в Карпатському регіоні, площа яких збільшилась у 2,5 рази за рахунок зменшення площі ялицевих, букових і дубових лісів, зниження повноти насаджень, зменшення запасів деревини, погіршення санітарного стану лісів, збіднення лісової фауни, зниження ґрунтозахисних, водорегулюючих, біопродукційних та інших корисних функцій лісу. У багатьох випадках понизилась біологічна стійкість лісів, що призвело до масового всихання ялинових лісів у горах та всихання дубових лісів на рівнині. Почастішали вітровали і буреломи, ураження деревостанів хворобами та шкідниками.

Значної шкоди лісовим екосистемам нанесено в результаті проходження паводкових та ерозійних процесів, руйнування мереж гідротехнічних та водозбірних комунікацій, що призводить до підтоплення насаджень і у кінцевому результаті до їх всихання.

З метою підвищення лісистості в області до оптимального рівня, було прийнято Програму розвитку лісового господарства Львівської області на 2001-2005 рр. і на період до 2015 р. Починаючи з 2000 року створено 1565 га нових лісів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Ліси Львівщини