Ліси Львівщини

 

Ліси Львівщини

Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають 31,8% її території, тоді як у середньому по Україні цей показник складає 15,7%, що майже удвічі менший. Ліси на Львівщині займають площу 694,6 тис. гектарів, що становить понад 8 % загальної площі лісів держави. Для порівняння: загальна територія області складає лише 3,6 % від території України.

Ліси по території області розміщені нерівномірно, основна частина вкритої лісом площі припадає на гірські райони Карпат, а також Розточчя, Гологори, Мале Полісся.Ліси Львівської області поділені на 4 основні категорії:
1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають площу 132,8 тис.га (19,1%);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси – 295,1 тис.га (42,5%);
3) захисні ліси -115,5 тис.га (16,6%), з наведених категорій лісів можливі для експлуатаційного використання займають площу 142,3 тис.га. 4) експлуатаційні ліси - 310,1 тис.га (44,6%).

 

 


Львівська область розташована в межах Центрально-Європейської широколистяно-лісових геоботанічних провінцій. Основні масиви лісів зосереджені в горах та на півночі області. На Малому Поліссі переважають соснові і сосново-дубові ліси, на Розточчі – соснові і буково-соснові, на Подільській височині - буково-дубові та грабово-дубові, на Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах – букові, ялицево-букові, ялицеві і ялинові ліси. Основними лісоутворюючими породами є сосна (23,8 % площі лісів), дуб (18,6 %), бук (18,2 %), ялина (15,6 %), ялиця (8,2 %), вільха (7,8 %). Загалом для лісів Львівщини характерна різноманітність деревних порід, що дає змогу формувати найбільш стійкі і продуктивні змішані насадження, задовольняти найрізноманітніші потреби в лісовій продукції.

 

Лісовий фонд Львівської області характеризується високими таксаційними показниками. Зокрема, насадження ІІ-го і вище бонітетів зростають на 95,8 % площі, в тому числі високобонітетні деревостани займають 20,2 %, середньобонітетні – 75,6 %, низькобонітетні (ІV-V) деревостани складають лише 4,2 % вкритих лісом земель.

Вікова структура лісів області є значно кращою, ніж в середньому по Україні і є близькою до оптимальних норм. Питома вага молодняків складає 23 % від загальної площі вкритої лісовою рослинністю, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 49,5 % (при оптимальній нормі 30 %), пристигаючих – 16,8 % (норма 25 %); стиглих і перестійних – 10,7 % (при оптимальній нормі 22 %). Тобто спостерігається переважання середньовікових насаджень і в той же час площі пристигаючих, стиглих і перестійних лісів складають дещо менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами. Необхідно відмітити, що за останні 10 років пройшли позитивні зміни у віковій структурі, площа молодняків зменшилась на 13%, а площа пристигаючих насаджень збільшилась на 4 %, стиглих і перестійних на 5 %. Середній вік насаджень Львівської області складає 60 років, при цьому він вищий в гірській частині і менший на рівнинних і передгірських територіях.

 

 

Загальний запас лісів Львівської області становить 153,6 млн. м3 або 252 м3 на 1 га вкритої лісовою рослинністю площі, що значно вище, ніж в середньому по Україні, проте менше, ніж в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Із загального запасу лісів на стиглі і перестійні деревостани припадає 20,5 млн. м3 (або 13 %) і понад 6 млн. м3 (або понад 46 %) припадає на експлуатаційні ліси. Загальний середній приріст деревини щороку складає близько 2,0 млн. м3.

 

Динаміка основних показників лісового фонду Львівського ОУЛМГ за 2005-2008 рр.

Показники

Одиниці виміру

Дані обліку

2005

2006

2008

1. Загальна площа лісового фонду

тис.га

478,3

478,3

478,0

в т.ч. вкрита лісом площа

-//-

427,2

426,3

426,1

з них: молодняки

 

86,3

83,8

87,7

середньовікові

 

211,4

206,6

205,8

пристигаючі

 

77,9

79,9

78,0

стиглі і перестійні

 

51,6

55,9

54,6

2. Ліси категорій природоохоронного значення

-//-

207,3

207,2

187,0

3. Загальний запас насаджень

млн.куб

112,2

113,6

110,1

в т.ч.  шпилькових

 

55,6

56,2

53,1

твердолистяних

 

50,5

51,2

50,9

м’яколистяних

 

6,1

6,1

6,1

 Запас стиглих і перестійних

-//-

16,3

17,7

16,6

5. Середній запас на 1га вкритих лісовою рослинністю земель

м3/га

263

266

258

6. Середній приріст на 1 га

м3/га

4,24

4,23

4,17

7. Середній вік насаджень

років

62

63

62

Проте господарська діяльність людини не у всі часи була спрямована на збереження та примноження лісових ресурсів. Лісистість в рівнинних та передгірських районах скоротилась до 20 %, а в гірських – до 53 % від їх загальної площі. Внаслідок цього виникли великі площі вторинних чагарникових заростей антропогенного походження та деградованих угідь. Нерегульована експлуатація деревостанів в кінці ХVIII і XIX століттях та повоєнні роки ХХ століття призвела до значного зниження верхньої межі лісу, зміни породного складу і вікової структури лісів, переважання похідних біологічно нестійких деревостанів, особливо це стосується похідних ялинових лісів в Карпатському регіоні, площа яких збільшилась у 2,5 рази за рахунок зменшення площі ялицевих, букових і дубових лісів, зниження повноти насаджень, зменшення запасів деревини, погіршення санітарного стану лісів, збіднення лісової фауни, зниження ґрунтозахисних, водорегулюючих, біопродукційних та інших корисних функцій лісу. У багатьох випадках понизилась біологічна стійкість лісів, що призвело до масового всихання ялинових лісів у горах та всихання дубових лісів на рівнині. Почастішали вітровали і буреломи, ураження деревостанів хворобами та шкідниками.

Значної шкоди лісовим екосистемам нанесено в результаті проходження паводкових та ерозійних процесів, руйнування мереж гідротехнічних та водозбірних комунікацій, що призводить до підтоплення насаджень і у кінцевому результаті до їх всихання.

З метою підвищення лісистості в області до оптимального рівня, було прийнято Програму розвитку лісового господарства Львівської області на 2001-2005 рр. і на період до 2015 р. Починаючи з 2000 року створено 1565 га нових лісів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.

Оголошення
Ключові слова
Зелена країна

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Відео

Ліси Львівщини