ЛІСИ - ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

4 жовтня 2011р, Новини. Прес-служба

– Ліси - природне багатство України. Що робиться у напрямку їх збереження та відновлення?

Питання нарощування лісистості країни — це пріоритетний напрямок діяльності для всієї лісової галузі України, а забезпечення розширеного відтворення лісів є одним із основних завдань наших лісівників. Слід зазначити, що в Україні кожний другий гектар лісу створений штучно. На непридатних для сільськогосподарського використання землях за піввіковий період створено близько 1,4 млн. га зелених насаджень, з яких 150 тисяч га — вздовж берегів малих річок і водоймищ, посаджено 440 тисяч га полезахисних лісових смуг, під захистом яких знаходиться понад 13 млн. га орних земель. Відзначаючи 2011 рік як Міжнародний рік лісів, лісогосподарські підприємства Держлісагентства планують створити 44,9 тисяч га лісових культур, з них 21,8 тисяч га — нових лісів. За І півріччя 2011 року ми вже посадили 43,9 тисяч гектарів лісових культур, в тому числі 19,7 тисяч гектарів нових лісів, інші роботи будуть завершені вже восени.

– 2011 рік проголошено Міжнародним роком лісів. Яким чином ця програма має сприяти збереженню лісових багатств України?

Міжнародний рік лісів дає можливість об'єднати наявний досвід і стати ще одним стимулом для більш активної участі широкої громадськості в діяльності, пов'язаної із збереженням та відновленням лісів. Проголошення Міжнародного року лісів надає унікальну можливість для залучення уваги до проблем збереження лісів. Ми маємо усвідомити, що цінність лісів зводиться не тільки до економічних вигод. Лісові ландшафти забезпечують важливі соціальні та культурні ресурси, на них ґрунтується традиційний устрій життя багатьох народів. Ліси відіграють виключно важливу роль у збереженні біологічного різноманіття та пом'якшення впливу змін клімату, вони служать джерелом деревини і продуктів її переробки, харчових і лікарських ресурсів та інших матеріальних цінностей. Саме тому, ми проводимо активну соціальну діяльність із залученням громадськості щодо необхідності дбайливого ставлення до лісових багатств та їх належної охорони. Мова йде про акцію «Майбутнє лісу у твої руках», робота шкільних лісництв та Науково-технічної експертної ради, співпраця з громадськими та екологічними організаціями тощо.

– Чи приділяється увага поглибленню міжнародної співпраці?

Державне агентство лісових ресурсів України приділяє велику увагу розвитку міжнародної співпраці. Потрібно зауважити, що завдяки нашій ініціативі у налагодженні міжнародної співпраці, Україні було запропоновано увійти до складу Бюро новоствореного Міжурядового комітету з ведення переговорів. Таким чином, Держлісагентство буде мати додаткову перевагу у відстоюванні інтересів країни на міжнародному рівні.

Крім того, у першому півріччі 2011 року Держлісагентством підписані важливі міжнародні домовленості. Перш за все, це Протокол про стале управління лісами в рамках Карпатської конвенції, який був підписаний в ході роботи III Конференції Сторін Карпатської конвенції, що проходила в Братиславі наприкінці травня. На даний час вже розпочата процедура ратифікації Протоколу. Також, було підписано Рішення VI Міністерської конференції по захисту лісів Європи, що проходила в червні місяці в Норвегії. Відповідно до рішення конференції розпочато переговорний процес по розробці юридично-обов'язкової угоди по лісах Європи, яка повинна бути розроблена у дворічний термін і буде мати на меті покращити систему охорони лісових масивів не тільки України, а й Європи.

– З якими проблемами доводиться стикатися Агентству у роботі?

На сьогоднішній день перед Держлісагентством гостро постало вирішення ряду питань, які стосуються взаємодії із громадськістю і оперативного інформування населення про стан лісового господарства країни. Перше - це питання відповідальності за санітарний стан лісів, які не підпорядковані Держлісагентству. Актуальність вирішення цього питання полягає в тому, що в свідомості пересічного громадянина відповідальність за всі ліси в Україні лежить виключно на Держлісагентстві. А це не так. Адже, в нашому підпорядкуванні знаходиться тільки 68% від загальної площі земель лісового фонду України. Саме тому, нерідко, на нашу адресу надходять скарги від населення, мовляв поряд з їхнім будинком, в їхньому місті, районі тощо проходять незаконні рубки. Вивчаючи питання, ми з'ясовуємо, що це територія чи-то комунальних лісів, чи-то лісів, підпорядкованих іншим відомствам, на які ми, нажаль, не маємо жодного впливу.

Друге, не менш важливе питання для вирішен¬ня — це питання проведення рубок догляду, так званих санітарних рубок. Більша частина жителів України не замислюється над тим, яка площа українських лісів, або яка лісистість держави, скільки створюється лісів щорічно і як це робиться. Громадяни звертають увагу на подібні питання лише у той час, коли поряд з їхньою оселею рубають лісові насадження, чи коли близько від них гине ліс або окремі дерева. У теперішній час близько 60 % лісів є штучно створеними лісовими насадженнями, тобто вони створені людиною. Що це означає? Будь-яка штучно створена екосистема, як і ліси, не може бути збалансованою, або простіше, досконалою і пристосованою до самостійного існування. Ми на 100 % впевнені, що посаджена, скажімо, кукурудза, повинна до дозрівання доглядатися людиною, але чомусь також впевнені, що дуб і сосна може зростати самостійно. Слід відмітити, що перелік хвороб і шкідників деревних порід досить значний, боротьба з ними потребує цілої низки заходів, серед яких певне місце займають санітарні рубки. Останні проводяться у насадженнях, які мають незадовільний санітарний стан, з метою запобігання розповсюдженню захворювань і масового розмноження комах-шкідників, а також з метою оздоровлення насаджень. Вони бувають вибірковими та суцільними. Перші, яким і слід віддавати перевагу, проводяться у початковій стадії поширення хвороби або шкідників, з метою знищення можливих джерел розмноження. Суцільні санітарні рубки проводяться у випадках враження всього насадження або його відмирання внаслідок зміни екологічних умов (підтоплення, осушення). Так чи інакше, санітарні рубки є дієвим лісогосподарським заходом у справі підтримання лісових насаджень у здоровому стані. Вони вкрай важливі і необхідні при вирощуванні штучних лісових культур і досить часто у природних лісах, які страждають від антропогенного впливу, шкідників і хвороб. Головне своєчасно виявити можливі джерела зараження насадження, тобто вже пошкоджені дерева, і видалити їх з лісу.

– Які шляхи їх подолання Ви бачите?

Що стосується першого питання, то на сьогоднішній день проводиться активна робота, щодо передачі лісів Мінагрополітики та Міноборони до підпорядкування Державному агентству лісових ресурсів України. Нараді, створені робочі групи, які вивчають майнові питання і вже до кінця року ми плануємо розпочати процес передачі. Як наслідок, до підпорядкування Держлісагентства перейде 17% земель лісового фонду Мінагрополітики і 2 % земель Міноборони. Щодо питання санітарних рубок, то над вирішенням цього питання працює служба захисту лісу, діяльність якої направлена на своєчасне виявлення всихаючих насаджень і своєчасне відведення їх у рубки. Необхідно також відмітити, що проведення санітарних рубок погоджується з природоохоронними, лісозахисними та екологічними органами.

– Влітку всі органи державної влади підбивають підсумки роботи за І-ше півріччя. З якими показниками Держлісагентство завершило шість місяців роботи?

Зростання основних економічних показників діяльності галузі лісового господарства доводить, що ми на правильному шляху. З початку 2011 року висаджено лісові культури на площі 43,8 тис. га, в тому числі 19,7 тис. гектарів нових лісів на малопродуктивних та ерозійно небезпечних землях. Крім того, за перше півріччя ми на 41% збільшили реалізацію, а саме реалізовано продукції на 2,5 млрд. грн. Це на 800 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року. За рахунок запровадження прозорого ринку реалізації деревини шляхом проведення відкритих аукціонів з продажу необробленої деревини, нам вдалося суттєво покращити соціальне забезпечення працівників галузі. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 6 місяців поточного року становить 2455 грн. і зросла, порівняно з відповідним періодом 2010 року, на 623 грн., або 34%.

Цього року ми ретельно підготувалися до пожежонебезпечного періоду. Слід зазначити, що підвідомчими підприємствами введено в екс¬плуатацію 287 лісових пожежних станцій, при¬ведено в належний технічний стан 667 пожежних автомобілів, 311 мотопомп, понад 5,5 тис. ран¬цевих лісових обприскувачів, інша протипожеж¬на техніка та обладнання. Для гасіння пожеж у галузі використовується близько 1200 пожежних водойм та понад 1000 пірсів для забору води на природних водоймах, що надає змогу опера¬тивно гасити лісові пожежі на початковій стадії. Крім того, нами здійснюється комплекс профі¬лактичних та попереджувальних протипожежних заходів. На сьогоднішній день, з метою запобі¬гання розповсюдження вогню на суміжній тери¬торії влаштовано 37 км протипожежних розривів, 27 тис. км мінералізованих смуг, перекрито 9,3 тис. позапланових лісових доріг. Але слід наго¬лосити на тому, що яких би запобіжних заходів не вживало Державне агентство лісових ресур¬сів України, без свідомої поведінки зі сторони громадськості, усвідомлення людьми масштабів загрози, що несе в собі вогонь, лісові масиви не будуть в повній безпеці.

«Наш вибір», №5 (33), 2011

Global Options

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Відео

Новини Управління