Держлісагентство координуватиметься через Мінекоенерго

30 вересня 2019р, Новини Держлісагентсва. Прес-служба

На Урядовому порталі оприлюднено постанову Уряду від 18 вересня 2019 р. № 847 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка визначає спрямування/впорядкування функцій органів влади у зв’язку з утворенням Міністерства енергетики та захисту довкілля України шляхом перейменування Мінприроди і реорганізації Міненерговугілля.

Відповідно до постанови Уряду, спрямування та координація Державного агентства лісових ресурсів України здійснюватиметься через Міністра енергетики та захисту довкілля України.

Згідно з оновленим положенням Мінекоенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері лісового та мисливського господарства.

Окрім того, Мінекоенерго забезпечуватиме нормативно-правове регулювання, а саме розробку проектів нормативно-правових актів, видання нормативно-правових актів у межах повноважень, передбачених законом, у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного і ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального використання земель з питань:

- охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;

- ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;

- ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;

- встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу;

- спеціального використання об’єктів тваринного світу;

- реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;

- реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;

- встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;

- регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;

- затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню, а також порядку здійснення відповідних заходів щодо регулювання їх поширення і чисельності;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;

- загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;

- затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;

- визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;

- ведення Червоної та Зеленої книг України;

- створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;

- затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;

- державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

- оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;

- встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

- визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;

- затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;

- забезпечення збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування національної екологічної мережі;

- погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж земель оздоровчого, рекреаційного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

- погоджує проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- погоджує рішення обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій про надання лісів у постійне користування.

Також Мінекоенерго:

- здійснюватиме погодження рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів;

- затверджуватиме нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджуватиме матеріали лісовпорядкування;

- здійснюватиме погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

Відповідно до положення Мінекоенерго забезпечуватиме, зокрема, здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, мисливського впорядкування.

До повноважень Мінекоенерго належатиме забезпечення нормативно-правового регулювання, а саме розробка проектів нормативно-правових актів, видання нормативно-правових актів в межах повноважень, передбачених законом, у сфері лісового та мисливського господарства з питань:

- розроблення та організації виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

- визначення пріоритетних напрямів та стратегії розвитку у сфері лісових відносин.

Вищезазначеною постановою Уряду вносяться зміни до Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, зокрема, щодо перепідпорядкування відомства Міністерству енергетики та захисту довкілля.

Більш детально з Положенням про Міністерство енергетики та захисту довкілля України можна ознайомитися ТУТ.

Прес-служба Держлісагентства

Ключові слова:

Держлісагентство

Global Options

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Новини Управління