Тези доповідей про перспективи розвитку ДП «Бродівське лісове господарства», ДП «Буське лісове господарство», ДП «Жовківське лісове господарство», ДП «Рава-Руське лісове господарство», ДП «Стрийське лісове господарство»

24 березня 2015р, Громадська рада. Прес-служба


Тези доповідей про перспективи розвитку ДП «Бродівське лісове господарство», ДП «Буське лісове господарство», ДП «Жовківське лісове господарство», ДП «Рава-Руське лісове господарство», ДП «Стрийське лісове господарство»  


Перспективи розвитку  

ДП «Бродівський лісгосп»

1.Науково обґрунтовані (запроектовані лісовпорядкуванням) заходи лісогосподарської діяльності на підприємстві виконуються в повному обсязі.

2. Заходи з лісовідновлення проводяться в повному обсязі. З метою створення високопродуктивних, біологічно стійких насаджень природного походження та раціонального використання коштів проведення суцільнолісосічних рубок переорієнтовується на вузько лісосічний спосіб рубання з проведенням заходів сприяння природному поновленню; в букових насадженнях проводяться виключно поступові рубки. В 2014 році сприяння природному поновленню проведено на площі 64га., в 2015 році заплановано на площі 113га.

3. В 2014 році заготовлено на всіх видах рубок 97 тис. кубометрів  деревини. Збільшення обсягів заготівлі деревини не планується.

4. Перероблено 45733м³ деревини, що складає 47% від заготовленої деревини, з якої виготовлено 23096м³ готової продукції на суму 35812 т.грн. Основні види продукції переробки: пиломатеріали хвойні обрізні, заготовки для євро піддонів, шпала хвойна , затовки пилені дубові.

5. Реалізовано продукції всього на суму 60593 т.грн (150,9% порівняно з 2013 роком).

6. Отримано 3235 т.грн чистого прибутку.

7. На підприємстві працює 470 постійних працівників (з них 199 чоловік на лісопереробці) і 20 сезонних (на лісокультурних роботах).

8. Середня зарплата: за 2013 рік – 3797грн., за 2 місяці 2015 року 5048 грн.

9. Капіталовкладення в виробництво в 2014 році склали 3929 т.грн (придбання нової техніки: лісовозний автомобіль КАМАЗ 4310 з гідроманіпулятором «ОНІАР», форвардер АМКАДОР 2662-01 для трелювання і підвезення лісо продукції; капітальний ремонт лісовозних доріг 6 км).

10. Розвиток виробництва  проводиться не за рахунок збільшення обсягів виробництва, а шляхом проведення його модернізації введенням в експлуатацію нового висопродуктивного, енергоекономного обладнання та механізмів,що дасть змогу підвищити продуктивність  праці, зменшити затрати виробництва та отримати кращу якість готової продукції і завдяки цьому розширити ринок збуту готової продукції.

11. В 2015 році заплановано ввести в експлуатацію: колодо вирівнювач на нижньому складі (на даний час в експлуатацію введений), лісопильну лінію фірми «ВАЛЬТЕР» на основі дискового пиляння (на даний час робота розпочата, введення в експлуатацію заплановано до кінця квітня), мотопомпу для гасіння пожеж (на даний час в експлуатацію введена), будівництво лісовозної дороги 6км.


Перспективи розвитку

ДП «Буський лісгосп»

1 . Зменшення енергоємності виробництва за рахунок використання на вивезенні деревини великокубового автотранспорту.

2. Поглиблення переробки деревини за рахунок закупівлі нового дере обробного обладнання.

3. Створення сушильного господарства для готової пило продукції.

4. Будівництво і ремонт лісогосподарських доріг для збільшення відвантаження продукції з верхніх складів.

5. Збільшення вивезення лісопродукції в двір споживача, як підприємств так і населення в тому числі дров колотих.

6. Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу, збільшення асортименту лісоутворюючих порід з 6-8 до 8-12 шт.

7. Плантаційне вирощування технічно-цінних порід.

8. Відновлення корінних деревостанів лісокультурними методами.

9. Створення випробувальних культур з участю нових для регіону високопродуктивних порід-інтродуцентів: горіха чорного, дугласії, мензіса.

10. Оновлення постійної лісонасінневої бази основних лісоутворюючих порід.

11. Щорічний об»єм рубок поліпшення якісного складу лісів проводиться на основі матеріалів базового лісовпорядкування, а саме: освітлення - 159 га, прочищення - 96 га, проріджування - 63 га, прохідні рубки - 56 га.

12. Здешевленння рубок догляду в молодняках за рахунок впровадження нової техніки.

13. Збільшити об»єм лісовідновних рубок за рахунок вирубки малоцінних та низькоповнотних насаджень.

14. Рубки головного користування проводити на підставі наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 364 від 25.07.2012 року.

15. Для зменшення об»ємів посадки лісових культур перейти на вузько та середньо лісосічні рубки, для покращення природного поновлення на лісосіках залишати насінневі дерева.

16.Для покращення охорони лісів від пожеж встановити відеоспостережне обладнання.


Перспективи розвитку

ДП «Жовківський лісгосп» 

- заготівля лісового насіння – 3 635 кг, в.т.ч. насіння сосни – 50 кг, дуба – 2 500 кг, насіння інших порід – 1 085 кг.

- створення лісових культур (по площі) – 122 га.

- проведення доглядів за л/к – 700 га.

- проведення рубок догляду (по площі) – 254 га, в.т.ч. в молодняках – 191 га.

- заготівля від рубок формування і оздоровлення лісів – 9 320 м3, в .т.ч. ділової деревини – 1 760 м3

- заготівля від рубок головного користування – 36 093 м3, в т.ч. ділової – 18 851 м3

- план реалізації за рік – 24 200 тис.грн.

- середня зарплата штатного працівника – 3 500 грн.

- роботи по відновленню лісовозних доріг – 2,4 км.

- організація двох пунктів по навантаженню деревини.

- пошук інвестора для придбання деревообробної лінії для цеху переробки

- максимальне залучення суміжних виробництв – «Лісовичка», їдальні, надання рекреаційних послуг.

- план витрат на ведення мисливського господарства – 68 тис. грн., в.т.ч. на охорону диких тварин – 40 тис. грн., заготівля та викладка кормів – 22 тис. грн., інші витрати – 6 тис. грн.

- збереження та захист соціальної сфери держлісгоспу. Прийняття нового колективного договору.

- активізація зв’язків з громадськістю, активізація роботи сайту підприємства.

- проведення робіт щодо популяризації галузі та лісівничих професій серед підростаючого покоління.


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ДП "Рава-Руський лісгосп" 

1. Збільшення обсягів реалізації відносно 2014 р.

2. Збільшення площ під садіння та насівання лісу відносно 2014 р. в тому числі по головних породах:

Сосна звичайна – 57 га (59%);

Модрина європейська – 4 га (4%);

Дуб звичайний – 32 га (34%);

Вільха чорна – 3 га (3%)

3. Завершення реконструкції лісового розсадника на базі Річківського лісництва.

4. Впровадження раціонального ведення бухгалтерського обліку за допомогою програми 1-С.

5. Збільшення рівня середньомісячної заробітної плати – шляхом переходу до кінця 2015 р. на мінімальну заробітну плату 1 552 грн. 00 коп.

6. Впровадження прогресивних норм, ресурсозберігаючих технологій, використання вторинної сировини, організація діючого обліку і контролю за використання ресурсів, вивчення і впровадження передового досвіду в здійснені режиму економії.

7. Забезпечення високої якості та конкурентоспроможності пилопродукції підприємства.

8. Оновлення лісогосподарської техніки та знарядь для лісорозведення.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ДП «СТРИЙСЬКИЙ ЛІСГОСП»


Державне підприємство «Стрийське лісове господарство» планує розвиватися та працювати на рівні показників, що запроектовані в виробничо – фінансовому плані та у фінансовому плані підприємства, з метою дотримання рівня показників не нижче рівня попереднього року.

При складанні прогнозного плану розвитку підприємства нами будуть враховані ряд негативних сценаріїв впливу, як зовнішніх так і внутрішніх чинників.

Фактори щодо негативних впливів, які можуть бути здійснені в результаті не обдуманої, не професійної та не направленої роботи в напрямок збереження та сталого розвитку лісового господарства України, в тому числі і по відношенню до нашого підприємства.

А саме:

1. Обмеження рівня оплати праці, що в свою чергу призводить до зниження оплати праці по підприємству. Даний пункт ставить під серйозну загрозу напрацьованого роками на нашому підприємстві принципу щодо забезпечення високого рівня заробітної плати, як основної умови подолання негативних явищ та зловживань.

2. Особливого занепокоєння для розвитку нашого підприємства викликає ймовірна повна заборона експорту деревини та часткова заборона певних видів переробленої деревини і все це на фоні катастрофічного спаду внутрішнього споживання та вкрай негативних умов для входу інвестицій в Україні.

3. Перспективи подальшого розвитку ДП «Стрийський лісгосп» знаходяться під значною загрозою у зв’язку з ймовірністю реорганізації підприємств та взагалі ймовірною приватизацією.

4. Щодо перспектив розвитку підприємств на даний час, то підприємство планує виконати всі обсяги лісогосподарських та виробничих планів, забезпечити охорону та відтворення лісу. Одночасно з цим і надалі сплачувати такий великий обсяг податків та зборів у держаний та місцевий бюджет. При цьому забезпечити і надалі найвищий рівень оплати праці в лісовій галузі України.


Global Options

Оголошення
Ключові слова
Зелена країна

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Платформа Дія

Відео

Громадська рада