Використання недеревних продуктів лісу

6 січня 2016р, Використання недеревних продуктів лісу. Прес-служба

Порядок та умови
спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних
лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів

Ст. 1 Лісового кодексу України – ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Ст. 6 Лісового кодексу України – лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.

Ст. 66 ЛКУ (Загальне використання лісових ресурсів) – громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо.

Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів проводиться відповідно до статтей 72, 73 Лісового кодексу України.

До побічних лісових користувань належать: заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, розміщення пасік, заготівля сіна, випасання худоби.

До другорядних лісових матеріалів відноситься: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені та деревних соків.

Лісови́й квито́к — єдиний дозвільний документ в Україні, який надає право лісогосподарським підприємствам, а також приватним компаніям, проводити промислову заготівлю дикорослих грибів, ягід та лікарської сировини в лісах України.

Для власних потреб громадяни проводять заготівлю вищезазначених продуктів безкоштовно. Заготівля ж березового соку та новорічних ялинок, як для власних потреб, так і за умови промислової заготівлі — проводиться з обов'язковою випискою Лісового квитка. За порушення цієї вимоги заготівельників-порушників чекає адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Такси для обчислення розміру шкоди, що може бути заподіяна, становлять (залежно від діаметра пошкодженого дерева до неприпинення росту) від 170 до 1000 грн, а за порушення правил заготівлі лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід розмір шкоди складає від 120 до 420 грн за 1 кг.

Наразі промислова заготівля будь яких лісових ресурсів в Україні, в тому числі й другорядних (березовий сік, дикорослі гриби, ягоди, горіхи, лікарські рослини…) проводиться лише за наявності — Лісового квитка, і тільки в межах відведених лісових ділянок. Форма і порядок видачі Лісового квитка визначені Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Згідно з цією постановою Лісовий квиток для заготівельника виписується лісогосподарським підприємством, на території якого проводиться заготівля другорядних лісових ресурсів, після сплати заготівельником нормативного збору до місцевого бюджету. Розмір нормативного збору за користування другорядними лісовими ресурсами визначається обласною радою і затверджується облдержадміністрацією. Лісовий квиток, з ініціативи Держкомлісгоспу, був затверджений Торговою промисловою палатою України, як обов'язковий документ, що підтверджує походження продукції. Відтак при здійсненні експортних операцій видачу сертифікату походження Торгово-промислова палата проводить лише при наявності Лісового квитка.

Такий підхід сприяв посиленню контролю у сфері охорони, збереження, раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів і відповідно, в умовах фінансово-економічної кризи, дозволив поповнити місцеві бюджети.

1. Згідно ст. 72, 73 Лісового кодексу України «Ліміт використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів встановлюється відповідними органами виконавчої влади за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними державними адміністраціями, таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Згідно статті 31 п. 9 Лісового кодексу України «Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері лісових відносин» передбачено, що «обласні державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх території встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

2. Згідно п.2 «Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449, заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої та комерційної діяльності відносяться до спеціального використання, провадяться за плату на підставі спеціального дозволу - лісового квитка і тільки у межах відведених земельних ділянок лісового фонду.

Обсяги щорічних заготівель продукції побічних лісових користувань встановлюються постійними лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 року № 449). Матеріали лісовпорядкування у свою чергу затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього середовища (Ст. 48 Лісового кодексу України).

Розрахунок плати за заготівлю продукції побічного користування здійснюється постійними лісокористувачами і визначається як добуток обсягу заготівлі на нормативну вартість одиниці продукції (затвердженої розпорядженням голови Львівської ОДА від 18.06.2009 № 538/0/5-09).

Місце заготівлі, обсяги та розмір плати за заготівлю продукції побічного користування зазначені в лісовому квитку (бланк лісового квитка затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 року № 761). Плата за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань 100% перераховується в місцевий бюджет (сільська рада).

Сертифікат походження товару видає Департамент експертиз та сертифікації походження товарів Торгово-промислової палати України.

Для отримання сертифікату походження товару на другорядні лісові ресурси необхідно:

  • лісовий квиток;
  • сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
  • фітосанітарний сертифікат;
  • документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  • довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
  • завірені копії лісового квитка (обов`язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісового кодекса України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.

Інформація щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань 2022

►Копія розпорядження Львівської обласної військової адміністрації "Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2022 рік"

►Ліміти спеціального використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань на 2022 рік по державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ


Інформація щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань 2021

Львівське ОУЛМГ узагальнило заявки лісогосподарських підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності щодо заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань на 2021 рік.

За поданням обласного  управління  Львівською  обласною  радою  було   прийнято   рішення  про  погодження  лімітів та Львівською ОДА  видано розпорядження «Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань».

На даний час пройдено процедуру  погодження розпорядження  обласної державної адміністрації  в  Міністерстві  захисту  довкілля  та природних ресурсів України.

Суб’єкти підприємницької діяльності можуть звертатись до лісогосподарських підприємств для отримання дозволів – лісових квитків на заготівлю дикоростучих плодів, ягід, грибів та лікарської сировини.

►Копія рішення Львівської обласної ради та розпорядження голови Львівської ОДА, Ліміти на побічне користування по державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ, ОКС ЛГП "Галсільліс", Магерівського та Старицького військових лісгоспів  додаються.


Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 13 квітня 2017 року "Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань"


Ліміти спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань для державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ на 2017 рік (додаток до Розпорядження)


Рішення Львівської обласної ради 427 від 25 квітня 2017 року Про затвердження ставок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань


►Рішення Львівської обласної ради 698 від 15 травня 2018 року "Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та  здійсненні побічних лісових користувань"

 

Ліміти спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань для державних лісогосподарських підприємствах Львівського ОУЛМГ на 2018 рік (додаток)


 

2020 рік


►Розпорядження Львівської обласної державної адміністрації від 05 березня  2020 року №140/0/5-20  "Про затвердження лімітів спеціального використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань"

Ліміти по побічному користув. на 2020  - ГАЛСІЛЬЛІС

Ліміти по побічному користув. на 2020  - Львівське ОУЛМГ

Ліміти по побічному користув. на 2020  - Старицький  військов. л-п

Ліміти по побіяному користув..на 2020  - Магерівський військов. л-п


Рішення Львівської обласної ради №1018 від 12 березня 2020 року "Про погодження лімітів за спеціальне використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та  здійсненні побічних лісових користувань"

Ліміти спеціального використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2020 рік


►Перелік виданих лісових квитків на заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування станом на 28.08.2020 року


►Інформація щодо обсягів заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини по підприємствах Львівської області станом на 28.08.2020р.

►Перелік виданих лісових квитків на заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового користування станом на 01.10.2020р.

►Інформація щодо обсягів заготівлі ягід, грибів та лікарської сировини по підприємствах Львівської області станом на 01.10.2020р.

Відділ лісового господарства

Львівського ОУЛМГ

Global Options

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Механізми громадського контролю в лісгоспах Львівського ОУЛМГ