ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОГО ОУЛМГ

16 листопада 2020р, Новини. Прес-служба

Обмеження, спричинені карантинними заходами щодо стабілізації епідемічної ситуації в Україні, а також песимістичні прогнози експертів щодо розвитку економіки у найближчій перспективі, не мають стати критичною перепоною для поступального розвитку працеохоронної сфери.

Згідно схваленої Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні, яка передбачає формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці, на державних лісогосподарських підприємствах здійснюється внутрішній аудит з охорони та безпеки праці. Одним з напрямків цієї роботи є проведення, вже впродовж багатьох років, відомчого галузевого оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

Минулого тижня головним спеціалістом Відділу використання лісових ресурсів Держлісагентства України Мусійовським А.Й. було проведено перевірку стану охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ в присутності посадових осіб Львівського ОУЛМГ. Внутрішній аудит з безпеки праці здійснювався на підприємствах ДП “Дрогобицький лісгосп”, ДП “Сколівський лісгосп” та ДП “Жовківський лісгосп”.

Фахівець з охорони праці Держлісагентства мав можливість ознайомитися з специфікою роботи і умовами праці різних форм господарювання Львівщини: від проведення лісозаготівельних робіт штатними працівниками підприємства (ДП “Жовківський лісгосп”), до надання послуг у лісовому господарстві з боку приватних суб’єктів господарювання (“Дрогобицький лісгосп”), так і змішаної форми економічної діяльності (ДП “Сколівський лісгосп”).

Ознайомившись з роботою лісогосподарських підприємств Львівщини, А.Й. Мусійовський відмітив постійну планомірну роботу, яка проводиться лісівниками області щодо профілактики та зниження рівня виробничого травматизму. Зокрема, підприємства отримали дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

За практичної підтримки та допомоги Дежлісагентства України і Львівського ОУЛМГ щодо управління виробничими ризиками спеціалісти служб охорони праці державних лісогосподарських підприємств провели ризик-аудит кожної виробничої ділянки, склали карти ідентифікації, оцінки й усунення всіх неприйнятних ризиків на робочих місцях.

Лісогосподарська галузь чи не першою разом із всеукраїнським науково-виробничим журналом «Охорона праці» розпочала проводити для приватних суб’єктів господарювання семінари і навчальні тренінги з виробничої безпеки, акцентуючи на формуванні ризикоорієнтованого мислення працівників підприємств-підрядників.

Разом з констатацією факту значної роботи з питань охорони праці на підприємствах Львівського ОУЛМГ (за 9 місяців 2020 року на заходи з охорони праці було витрачено 3906,5 тис. грн., що становить 1,3 % від фонду оплати праці за аналогічний період 2019 року (при нормі 0,5 %) або 1363 грн. на 1 працівника), в діяльності відповідних служб підприємства виявлено окремі порушення та недоліки в організації роботи з питань охорони праці.

Зокрема, це стосується в першу чергу проблематики роботи з приватними суб’єктами господарювання. Питання врегулювання взаємовідносин між лісогосподарськими підприємствами та іншими суб’єктами господарювання є актуальними і на часі через те, що близько 50% лісосічних робіт у лісовому господарстві проводять суб’єкти підприємницької діяльності і сьогодні відсутня законодавча база з охорони праці щодо їх роботи та взаємодії між різними суб’єктами господарювання.

Ризикоорієнтовані підходи на підприємствах не впроваджені в повній мірі, практика проведення навчання з охорони праці та інструктажів у підрозділах неефективна, так як керівники підрозділів поки що не володіють необхідними знаннями та навиками у цій сфері.

В договорах на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом не обумовлено в повному обсязі принципів та критеріїв стандарту сертифікації лісів FSC, яких приватні суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись при здійсненні робіт.

Не налагоджено ще якісного механізму взаємодії роботи підприємств з приватними суб’єктами господарювання при переході до виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з лісівництвом приватними підприємцями.

Водночас ні для кого не є секретом, що лісова галузь – одна з найбільш небезпечних і небезпека може підстерігати лісівників на будь-якому етапі виробничо-технологічного ланцюга. Тому, філософія збереження життя та здоров’я працівників повинна бути пріоритетом у діяльності кожного підприємства. Адже, «хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а бідність не може служити виправданням неуваги до безпеки і здоров'я працівників».

Але головне, наголосив Андрій Мусійовський під час проведення відомчого контролю та аудиту з охорони праці — не покарати, а озброїти працівників лісогосподарських підприємств знаннями, навчити критично оцінювати ризики і уникати їх. На підтвердження його слів, на підприємствах були проведені практичні навчання з працівниками щодо дотримання ними вимог безпеки праці на виробничих операціях, дано відповіді на запитання, що стосується виробничої діяльності та охорони праці. Закцентовано увагу на тому чиннику, що ліс не пробачає помилок, а надто зухвальства і безпечності.

 

Відділ лісових ресурсів,

машин та технологій

 

Ключові слова:

охорона праці

Global Options

Оголошення
Ключові слова
Де так як купити дрова паливні на Львівщині

Зелена країна

Ми у Facebook

Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Платформа Дія

Відео

Новини Управління