Крок вперед, два кроки назад. Сьогоднішні реалії законодавства з охорони праці

2 березня 2021р, Новини. Прес-служба

12 грудня 2018 року в Україні схвалено Концепцію реформування системи управління охороною праці. Реалізація Концепції впродовж 2019-2020 років передбачала формування нової національної системи запобігання виробничим ризикам шляхом впровадження на законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері безпеки та гігієни праці.

Обмеження, спричинені карантинними заходами зі стабілізації епідемічної ситуації в Україні, а також песимістичні прогнози експертів щодо розвитку економіки у найближчій перспективі не мали би стати критичною перепоною для поступального розвитку працеохоронної сфери. І перші прогресивні кроки, на перший погляд, зроблено.

У 2020 році розроблено ряд нових проектів документів з охорони та безпеки праці. Серед них закон України «Про безпеку праці та здоров’я працівників», «Положення про функціонування системи державного управління безпекою праці та здоров’я працівників та забезпечення контролю її реалізації», «Методика проведення роботодавцем заходів з безпеки та гігієни праці на основі ризикоорієнтованого підходу», «Типове положення про систему управління безпекою праці та здоров’я працівників». На основі цих документів, які базуються на ризикоорієнтованому мисленні всіх учасників виробничого процесу, мала би розбудовуватися сучасна модель працеохоронного законодавства України в подальшому.

Місія держави – встановити мінімальні прийнятні вимоги безпеки, а саме: зобов’язати роботодавців оцінювати ризики небезпек на робочих місцях та керувати ними. Водночас право роботодавців – обирати інструменти і методи, вживати заходів, які дають змогу зробити це максимально результативно й ефективно для запобігання втрат життя та здоров’я працівників.

Здавалося б, що механізм реінтеграції законодавства України з питань охорони праці до міжнародних стандартів запущено і відповідальні державні інституції почали виконувати ратифіковані Верховною Радою України вимоги міжнародних стандартів з безпеки праці. Позитивному баченню цього сприяла постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 207 щодо внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107.

Зміни передбачали виконання роботодавцем робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. У лісовому господарстві це лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, робота вантажопідіймальних кранів та ін. Самодекларування (заповнення декларації відповідності) проведення небезпечних робіт надавало б змогу підприємствам/підприємцям скоротити час, бо тоді не потрібно отримувати відповідні дозволи у Держпраці. До того ж, роботодавці змогли б скорегувати подану декларацію у процесі виконання робіт або навіть відкликати її. У висновку Постанови передбачено, що самодекларування проведення небезпечних робіт зніме навантаження на бізнес. У питанні часу і збереження фінансів це так. Останнім часом, щоб отримати дозвіл, потрібно було викласти від 20 тис. грн. і більше і прочекати з місяць. Дозволи видавалися на 5 років, і за цей час з моменту видачі експертного висновку змінювалися люди, механізми й умови праці. Зокрема, зайвим виглядало отримання дозволу на 5 років на роботу вантажопідіймальних кранів, які й так щорічно і періодично повинні проходити ЧТО і ПТО. Експертний висновок і відповідний дозвіл мали вигляд механізму викачування грошей і збагачення експертно-технічних центрів.

Здавалося б, прогресивний і сучасний механізм в галузі охорони праці стартував. Адже згідно зі ст.13 Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний створити умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Але не так сталося, як гадалося.

Перший тривожний дзвіночок прозвучав при обговоренні проекту закону України «Про безпеку праці та здоров’я працівників». Закон передбачає, що роботодавці зобов’язані регулярно проводити зовнішній або внутрішній аудит системи управління безпекою праці та здоров’я працівників та надавати його результати до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки праці та здоров’я працівників, проводити навчання та інструктування особам, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами, що суперечить діючому законодавству, та інше. Разом з тим, не передбачено механізму економічного стимулювання роботодавців та працівників для заохочення їх до створення безпечних і здорових умов праці. Це означає: Ви працюйте, створюйте за свій кошт безпечні та здорові умови праці, не маючи державного економічного стимулювання, а Ми вас будемо перевіряти і штрафувати за порушення встановлених нами ж вимог, знімаючи з себе відповідальність за сприяння безпеці праці. Непрості обговорення цього Закону посприяли перенесенню введення його в дію аж з 01 січня 2023 року.

Другим кроком повернення до минулого стало те, що на засіданні Кабінету Міністрів України 03 лютого 2021 року прийнято постанову № 77 «Про затвердження переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Ця постанова вкотре внесла зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Змінений Порядок зараз передбачає повернення до дозвільної системи в Україні минулих років і, зокрема, збільшує перелік робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, з 6 до 30 видів, а перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, експлуатація яких вимагає наявності дозволів, з 4 до 10 позицій. Змінено та збільшено перелік робіт підвищеної небезпеки у лісовому господарстві, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Ця постанова набирає чинності з 10 березня 2021р.

Постає питання: А як же тоді інтегрувати положення міжнародних стандартів в національні нормативно-правові акти з охорони праці згідно з розробленою Концепцією реформування системи управління охороною праці в Україні? Як переходити до декларативного методу державного нагляду для підприємств з прийнятним рівнем виробничих ризиків, вносити зміни та доповнення у національне законодавство щодо запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців та працівників тощо?

 

В. Степанишин – головний спеціаліст

відділу лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

 

Global Options

Оголошення
Ключові слова
Розпорядження від 01.12.2015р. N18

Ми у Facebook

Відео

Новини Управління
SELECT sql_no_cache * FROM lis_languages     
executed on: 0.00026607513427734 sec.

SELECT sql_no_cache `path` FROM lis_routes WHERE 1 AND path="news" OR path LIKE("news/:%")
executed on: 0.00053000450134277 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_routes as r LEFT JOIN lis_routes_to_modules as r2m ON r2m.route_id=r.id LEFT JOIN lis_modules as m ON m.id=r2m.module_id OR (m.broadcast=1 AND m.type="user") WHERE 1 AND `m`.`status` ="1" AND r.path = "news" OR r.path LIKE("news:%") GROUP BY `m`.`id` ORDER BY LENGTH(path) DESC,`m`.`ordering` ASC
executed on: 0.013728141784668 sec.

SELECT sql_no_cache `layout` FROM lis_routes WHERE 1 AND `path` ="news"
executed on: 0.00042319297790527 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_menu_types WHERE 1 AND `id` ="6"
executed on: 0.00034403800964355 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(depth) FROM lis_menu WHERE 1 AND `type` ="top_line"
executed on: 0.00042390823364258 sec.

SELECT sql_no_cache `m0`.`name` as menu0Name,`m0`.`id` as menu0Id,`r0`.`path` as menu0Link,`r0`.`layout` as menu0Layout,`m0`.`params` as menu0Params,`m0`.`image` as menu0Image,`m0`.`page_title` as menu0Page_title,`m0`.`banners` as menu0Banners,`m0`.`parent_id` as menu0Parent,`m0`.`menu_type_id` as menu0Type_id,`m0`.`status` as menu0Status,`m0`.`ordering` as menu0Ordering,`m0`.`meta_description` as menu0Meta_description,`m0`.`meta_keywords` as menu0Meta_keywords FROM lis_menu as m0 LEFT JOIN lis_routes as r0 ON r0.id=m0.route_id WHERE 1 AND `m0`.`type` ="top_line" AND `m0`.`depth` ="0" ORDER BY `m0`.`ordering` ASC,`m0`.`id` ASC
executed on: 0.00046300888061523 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_languages WHERE 1 AND `status` ="1" ORDER BY `id` ASC
executed on: 0.00028491020202637 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND `art`.`id` ="297"
executed on: 0.00041699409484863 sec.

SELECT sql_no_cache `c0`.`id` as cat0Id,`c0`.`name` as cat0Name,`c0`.`page` as cat0Page,`c0`.`status` as cat0Status,`c0`.`parent_id` as cat0Parent,`c0`.`has_articles` as cat0Has_articles,`c1`.`id` as cat1Id,`c1`.`name` as cat1Name,`c1`.`page` as cat1Page,`c1`.`status` as cat1Status,`c1`.`parent_id` as cat1Parent,`c1`.`has_articles` as cat1Has_articles,`c2`.`id` as cat2Id,`c2`.`name` as cat2Name,`c2`.`page` as cat2Page,`c2`.`status` as cat2Status,`c2`.`parent_id` as cat2Parent,`c2`.`has_articles` as cat2Has_articles,`c3`.`id` as cat3Id,`c3`.`name` as cat3Name,`c3`.`page` as cat3Page,`c3`.`status` as cat3Status,`c3`.`parent_id` as cat3Parent,`c3`.`has_articles` as cat3Has_articles,`c4`.`id` as cat4Id,`c4`.`name` as cat4Name,`c4`.`page` as cat4Page,`c4`.`status` as cat4Status,`c4`.`parent_id` as cat4Parent,`c4`.`has_articles` as cat4Has_articles,`c5`.`id` as cat5Id,`c5`.`name` as cat5Name,`c5`.`page` as cat5Page,`c5`.`status` as cat5Status,`c5`.`parent_id` as cat5Parent,`c5`.`has_articles` as cat5Has_articles,`c6`.`id` as cat6Id,`c6`.`name` as cat6Name,`c6`.`page` as cat6Page,`c6`.`status` as cat6Status,`c6`.`parent_id` as cat6Parent,`c6`.`has_articles` as cat6Has_articles,`c7`.`id` as cat7Id,`c7`.`name` as cat7Name,`c7`.`page` as cat7Page,`c7`.`status` as cat7Status,`c7`.`parent_id` as cat7Parent,`c7`.`has_articles` as cat7Has_articles FROM lis_content_category as c0 LEFT JOIN lis_content_category as c1 ON c1.parent_id=c0.id LEFT JOIN lis_content_category as c2 ON c2.parent_id=c1.id LEFT JOIN lis_content_category as c3 ON c3.parent_id=c2.id LEFT JOIN lis_content_category as c4 ON c4.parent_id=c3.id LEFT JOIN lis_content_category as c5 ON c5.parent_id=c4.id LEFT JOIN lis_content_category as c6 ON c6.parent_id=c5.id LEFT JOIN lis_content_category as c7 ON c7.parent_id=c6.id WHERE 1 AND `c0`.`parent_id` ="0" ORDER BY `c0`.`id` ASC,`c1`.`id` ASC,`c2`.`id` ASC,`c3`.`id` ASC,`c4`.`id` ASC,`c5`.`id` ASC,`c6`.`id` ASC,`c7`.`id` ASC
executed on: 0.030519962310791 sec.

SELECT m.params as params, r.path as link FROM `lis_menu` as m join `lis_routes` as r ON m.route_id = r.id WHERE m.params LIKE '%type=article%'
executed on: 0.00040602684020996 sec.

SELECT m.params as params, r.path as link FROM `lis_menu` as m join `lis_routes` as r ON m.route_id = r.id WHERE m.params LIKE '%type=category%'
executed on: 0.00026488304138184 sec.

SELECT sql_no_cache MIN(c.date) FROM lis_content as c LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = c.category_id WHERE 1 AND `c`.`search` ="1" AND c.date>0
executed on: 0.056226015090942 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(c.date) FROM lis_content as c LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = c.category_id WHERE 1 AND `c`.`search` ="1"
executed on: 0.046859979629517 sec.

SELECT DISTINCT d.id,d.name FROM `lis_content_to_departments` as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d on d.id=c_to_d.department_id WHERE d.status=1 ORDER BY d.ordering DESC,d.id DESC
executed on: 0.00022792816162109 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_menu_types WHERE 1 AND `id` ="1"
executed on: 0.00031900405883789 sec.

SELECT sql_no_cache MAX(depth) FROM lis_menu WHERE 1 AND `type` ="top_menu"
executed on: 0.0005040168762207 sec.

SELECT sql_no_cache `m0`.`name` as menu0Name,`m0`.`id` as menu0Id,`r0`.`path` as menu0Link,`r0`.`layout` as menu0Layout,`m0`.`params` as menu0Params,`m0`.`image` as menu0Image,`m0`.`page_title` as menu0Page_title,`m0`.`banners` as menu0Banners,`m0`.`parent_id` as menu0Parent,`m0`.`menu_type_id` as menu0Type_id,`m0`.`status` as menu0Status,`m0`.`ordering` as menu0Ordering,`m0`.`meta_description` as menu0Meta_description,`m0`.`meta_keywords` as menu0Meta_keywords,`m1`.`name` as menu1Name,`m1`.`id` as menu1Id,`r1`.`path` as menu1Link,`r1`.`layout` as menu1Layout,`m1`.`params` as menu1Params,`m1`.`page_title` as menu1Page_title,`m1`.`banners` as menu1Banners,`m1`.`image` as menu1Image,`m1`.`parent_id` as menu1Parent,`m1`.`menu_type_id` as menu1Type_id,`m1`.`status` as menu1Status,`m1`.`ordering` as menu1Ordering,`m1`.`meta_description` as menu1Meta_description,`m1`.`meta_keywords` as menu1Meta_keywords,`m2`.`name` as menu2Name,`m2`.`id` as menu2Id,`r2`.`path` as menu2Link,`r2`.`layout` as menu2Layout,`m2`.`params` as menu2Params,`m2`.`page_title` as menu2Page_title,`m2`.`banners` as menu2Banners,`m2`.`image` as menu2Image,`m2`.`parent_id` as menu2Parent,`m2`.`menu_type_id` as menu2Type_id,`m2`.`status` as menu2Status,`m2`.`ordering` as menu2Ordering,`m2`.`meta_description` as menu2Meta_description,`m2`.`meta_keywords` as menu2Meta_keywords,`m3`.`name` as menu3Name,`m3`.`id` as menu3Id,`r3`.`path` as menu3Link,`r3`.`layout` as menu3Layout,`m3`.`params` as menu3Params,`m3`.`page_title` as menu3Page_title,`m3`.`banners` as menu3Banners,`m3`.`image` as menu3Image,`m3`.`parent_id` as menu3Parent,`m3`.`menu_type_id` as menu3Type_id,`m3`.`status` as menu3Status,`m3`.`ordering` as menu3Ordering,`m3`.`meta_description` as menu3Meta_description,`m3`.`meta_keywords` as menu3Meta_keywords FROM lis_menu as m0 LEFT JOIN lis_routes as r0 ON r0.id=m0.route_id LEFT JOIN lis_menu as m1 ON m1.parent_id=m0.id LEFT JOIN lis_routes as r1 ON r1.id=m1.route_id LEFT JOIN lis_menu as m2 ON m2.parent_id=m1.id LEFT JOIN lis_routes as r2 ON r2.id=m2.route_id LEFT JOIN lis_menu as m3 ON m3.parent_id=m2.id LEFT JOIN lis_routes as r3 ON r3.id=m3.route_id WHERE 1 AND `m0`.`type` ="top_menu" AND `m0`.`depth` ="0" ORDER BY `m0`.`ordering` ASC,`m0`.`id` ASC,`m1`.`ordering` ASC,`m2`.`ordering` ASC,`m3`.`ordering` ASC
executed on: 0.02863621711731 sec.

SELECT sql_no_cache `m`.`type` FROM lis_routes as r LEFT JOIN lis_menu as m ON r.id=m.route_id WHERE 1 AND `r`.`path` ="news"
executed on: 0.0010859966278076 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND `art`.`id` ="4596"
executed on: 0.0004429817199707 sec.

SELECT sql_no_cache `d`.`id` as id,`d`.`name` as name FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` ="4596" GROUP BY `d`.`id`
executed on: 0.00034809112548828 sec.

SHOW FIELDS FROM lis_content
executed on: 0.013574123382568 sec.

UPDATE lis_content SET `visitors` ="235" WHERE 1 AND `id`=4596
executed on: 0.00050711631774902 sec.

SELECT sql_no_cache `k`.`name` ,`k`.`id` FROM lis_keywords as k LEFT JOIN lis_keywords_to_content as k_to_c ON k_to_c.keywords_id=k.id WHERE 1 AND `k_to_c`.`content_id` ="4596" AND `k`.`language_abbr` ="ua" ORDER BY `k_to_c`.`id` ASC
executed on: 0.00063204765319824 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name,`cat`.`id` as category_id,`visitors` FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_keywords_to_content as k_to_c ON k_to_c.content_id = art.id LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = art.category_id WHERE 1 AND `art`.`category_id` IN (79,79) AND k_to_c.keywords_id IN(47,270) AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND art.id!='4596' GROUP BY `art`.`id` ORDER BY COUNT(k_to_c.id) DESC,`art`.`ordering` ASC,`art`.`date` DESC,`art`.`id` DESC LIMIT 0, 12
executed on: 0.015092849731445 sec.

PREPARE dp_query FROM "SELECT DISTINCT `d`.`id` ,`d`.`name` FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` =? AND d.status=1"
executed on: 0.00025796890258789 sec.

SET @id=4622
executed on: 0.00011014938354492 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00022006034851074 sec.

SET @id=4487
executed on: 0.00015091896057129 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00031399726867676 sec.

SET @id=4391
executed on: 0.00081110000610352 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00025510787963867 sec.

SET @id=4333
executed on: 0.00027298927307129 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00023818016052246 sec.

SET @id=4243
executed on: 0.00013399124145508 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.0002291202545166 sec.

SET @id=4159
executed on: 0.0001380443572998 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00036191940307617 sec.

SET @id=4154
executed on: 0.00021600723266602 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00029587745666504 sec.

SET @id=4017
executed on: 0.00015687942504883 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00024986267089844 sec.

SET @id=4010
executed on: 0.00023078918457031 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00032901763916016 sec.

SET @id=3652
executed on: 0.0001678466796875 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00023984909057617 sec.

SET @id=3562
executed on: 0.00013518333435059 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00020503997802734 sec.

DEALLOCATE PREPARE dp_query
executed on: 0.00010490417480469 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND `art`.`id` ="29892" AND art.date>='2021-04-22'
executed on: 0.00056910514831543 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name,`cat`.`id` as category_id FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = art.category_id WHERE 1 AND `art`.`category_id` IN (128,128) AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' GROUP BY `art`.`id` ORDER BY `art`.`date` ASC,`art`.`ordering` ASC,`art`.`date` DESC,`art`.`id` DESC
executed on: 0.059849977493286 sec.

PREPARE dp_query FROM "SELECT DISTINCT `d`.`id` ,`d`.`name` FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` =? AND d.status=1"
executed on: 0.00024199485778809 sec.

SET @id=1098
executed on: 0.00012493133544922 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00016593933105469 sec.

SET @id=1335
executed on: 0.00013208389282227 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00012803077697754 sec.

SET @id=4182
executed on: 0.00016307830810547 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00016498565673828 sec.

SET @id=4184
executed on: 8.6069107055664E-5 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 0.00011706352233887 sec.

SET @id=4235
executed on: 8.8930130004883E-5 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 7.8916549682617E-5 sec.

SET @id=4604
executed on: 7.7009201049805E-5 sec.

EXECUTE dp_query USING @id
executed on: 8.2969665527344E-5 sec.

DEALLOCATE PREPARE dp_query
executed on: 8.2969665527344E-5 sec.

SELECT sql_no_cache `k`.`id` ,`k`.`name` ,COUNT(k_to_c.id) as count FROM lis_keywords as k LEFT JOIN lis_keywords_to_content as k_to_c ON k_to_c.keywords_id=k.id WHERE 1 AND `k`.`language_abbr` ="ua" AND k.id not in(312,180,20,219,208,588,363,559) GROUP BY `k`.`id` ORDER BY `count` DESC LIMIT 0, 20
executed on: 0.048036098480225 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND `art`.`id` ="10306"
executed on: 0.00038290023803711 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON art.category_id = cat.id WHERE 1 AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND `art`.`id` ="3263"
executed on: 0.00041103363037109 sec.

SELECT sql_no_cache `d`.`id` as id,`d`.`name` as name FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` ="3263" GROUP BY `d`.`id`
executed on: 0.00031399726867676 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_banners WHERE 1 AND `position` ="left" AND `status` ="1" ORDER BY `ordering` ASC,`id` DESC
executed on: 0.00037884712219238 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_banners WHERE 1 AND `position` ="bottom" AND `status` ="1" ORDER BY `ordering` ASC,`id` DESC
executed on: 0.00047183036804199 sec.

SELECT sql_no_cache `art`.* ,`cat`.`name` as category_name,`cat`.`id` as category_id FROM lis_content as art LEFT JOIN lis_content_category as cat ON cat.id = art.category_id WHERE 1 AND `art`.`category_id` IN () AND `art`.`status` ="1" AND art.active_from<='2021-04-22 22:24' AND art.date>='2021-04-22' GROUP BY `art`.`id` ORDER BY `art`.`date` ASC,`art`.`ordering` ASC,`art`.`date` DESC,`art`.`id` DESC
executed on: 0.00027608871459961 sec.

PREPARE dp_query FROM "SELECT DISTINCT `d`.`id` ,`d`.`name` FROM lis_content_to_departments as c_to_d LEFT JOIN lis_departments as d ON d.id = c_to_d.department_id WHERE 1 AND `c_to_d`.`content_id` =? AND d.status=1"
executed on: 0.00019979476928711 sec.

DEALLOCATE PREPARE dp_query
executed on: 0.00024199485778809 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00031089782714844 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00030088424682617 sec.

SELECT sql_no_cache * FROM lis_settings
executed on: 0.00037002563476562 sec.

Application
executed on: 0.53927803039551 sec.